Meldkamer voor parkeergarages

Algemeen Weert 2 reacties 2 min. leestijd

Eind 2018 had het college van B&W van de gemeente Weert het voornemen om het parkeerbeheer in Weert uit te besteden. Dat voornemen werd echter in 2019 ‘on hold’ gezet. Het volledig uitbesteden van de parkeertaken (beheer en onderhoud parkeergarages, storingsafhandelingen op straat en in de garages, schoonmaak van de garages en geldinzameling) leidt namelijk tot te grote structurele investeringen.

De huidige storingsdienst van parkeerbeheer is echter te kwetsbaar en de bereikbaarheid van de storingsdienst (24/7) is niet optimaal. Om de dienstverlening te verbeteren biedt de aansluiting op een (landelijke) centrale meldkamer de oplossing, aldus het college van B&W.

Bezetting

Op dit moment bestaat de storingsdienst in Weert nog maar uit één fulltime parkeerbeheerder en twee piket-medewerkers. Zij zijn 24/7 verantwoordelijk voor de afhandeling van intercomoproepen (1ste lijn) en storingen / calamiteiten in de parkeergarages (2de lijn).

Door de aansluiting op een centrale meldkamer ontvangen de storingsdienstmedewerkers niet meer de intercom-oproepen. Zij dienen alleen nog stand-by te staan voor calamiteiten en storingen die incidenteel voorkomen. De meldkamer zorgt er dus voor dat de werkdruk bij de storingsdienstmedewerkers afneemt.

Onbereikbaarheid

Intercom-oproepen vanuit de parkeergarages komen direct binnen op het telefoonnummer van de storingsdienst. Het komt voor dat oproepen niet in behandeling worden genomen doordat het telefoonnummer niet bereikbaar is. Dit is het geval wanneer de medewerker in een garage is of zich in het buitengebied van Weert bevindt. Daarnaast is het systeem niet ingericht op het gelijktijdig afhandelen van twee of meer oproepen vanuit verschillende intercoms. Een meldkamer is 24/7 bemand en kan meerdere oproepen gelijktijdig afhandelen.

Kosten

Per jaar kost het gebruik van een centrale meldkamer €.37.995,- (exclusief jaarlijkse indexering). Dit bedrag komt voort uit een meervoudige onderhandse aanbesteding.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties