Gemeenteraad haalt vergadering in

Vanwege het coronavirus is ook het vergaderschema van de gemeenteraad anders. De eerste commissievergadering op afstand ging goed, maar de daaropvolgende raadsvergadering helaas niet.

Afgelopen woensdag (29 april) kon de digitale raadsvergadering niet worden gestart vanwege technische problemen. Deze digitale raadsvergadering wordt ingehaald op woensdagavond 6 mei, om 19.30 uur.

Voor de agenda en om deze vergadering digitaal via de livestream bij te wonen ga je naar gemeenteraad.weert.nl. Degenen die in dat geval gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie om af te spreken wat de beste handelwijze is (via [email protected]).

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomst van 7 mei over de fietsbrug Laarveld-Molenakker en de herinrichting van het stadspark vindt ook digitaal plaats. Deze kun je eveneens via een livestream bijwonen. Ook op 28 mei is er een digitale informatiebijeenkomst. Deze is ook bij te wonen via een livestream op de website van de gemeenteraad.

Raadscommissies

De raadscommissies van 12, 13 en 14 mei worden verplaatst naar 18, 19 en 20 mei. Deze vinden niet plaats in het stadhuis, maar digitaal. De vergadering kan thuis worden gevolgd via de livestream op de website van de gemeenteraad. Ook hierbij geldt dat degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht zich tijdig kunnen melden bij de griffie (via [email protected]).

Overige vergaderingen

De raadsvergadering van 8 juli wordt verplaatst naar 14 en 15 juli. Het is nu nog niet bekend of deze digitaal of fysiek in het stadhuis wordt gehouden. Voorafgaand vindt de commissievergadering Ruimte & Economie plaats, op twee avonden. De vergaderdata voor deze vergadering worden op een later moment vastgesteld.

Eind mei beslist de agendacommissie weer of en hoe de overige geplande vergaderingen vanaf juni plaatsvinden.