Kort geding Heijmans en gemeente

De Limburger bericht vandaag dat burgemeester Heijmans de gemeente Weert voor de rechter sleept. Dit omdat hij documenten niet openbaar zou willen maken.

Heijmans bevestigt dat dat er een kort geding is aangespannen, maar de reden waarom is anders. In een verklaring laat Heijmans het volgende weten: “Het is pertinent onwaar dat ik documenten niet openbaar wil maken vanwege een Wob-verzoek van die krant. De vragen in het kader van dat Wob verzoek heb ik op 3 april al beantwoord aan het college! De Limburger, zelf Wob-verzoeker in deze zaak, lijkt hiervan niet op de hoogte te zijn en bericht daardoor in strijd met de waarheid over deze kwestie. Het kort geding gaat over het onrechtmatig handelen van de wethouders waarmee het ambt van de burgemeester wordt ondermijnd ook van de huidige waarnemer”, aldus Heijmans.

Het kort geding dient op 8 juni aanstaande.