Zorgen minder aanmeldingen thuiszorg

De wijkverpleging van Groene Kruis Thuiszorg (onderdeel van De Zorggroep) ziet veel minder aanmeldingen voor verpleging en verzorging dan normaal. Dat lijkt logisch omdat er minder ziekenhuisbehandelingen worden uitgevoerd, waarna thuiszorg nodig is. Maar het kan ook duiden op een ongewenste situatie die schuilgaat achter de voordeuren. Mensen lijken zich minder vaak te melden, terwijl er wel hulp nodig is.

Er zijn zorgen over het achterblijven van nieuwe aanmeldingen. Wijkverpleegkundige Serife Özer bevestigt dit. “We krijgen niet meer zoveel zorgvragen. Cliënten en mantelzorgers zijn bang om het coronavirus op te lopen. Maar het is belangrijk dat cliënten hulp blijven vragen als dat nodig is. Wij als wijkteam zijn hier en willen graag helpen.”

Voor de coronacrisis waren de wachtlijsten voortdurend onderwerp van gesprek, maar nu lijken mensen bang om de zorg teveel te belasten of ze vrezen in het ziekenhuis, bij de huisarts of via de thuiszorg het coronavirus op te lopen. Daardoor kan het zo zijn dat mensen te lang doorlopen met klachten of dat mantelzorgers onnodig overbelast worden.

Volgens het Groene Kruis is er voldoende capaciteit om daar waar het echt nodig is wijkverpleging te verlenen. Ook voor mensen die besmet zijn (geweest) met het coronavirus en in deze tijd extra zorg nodig hebben. Medewerkers gaan uiterst zorgvuldig te werk om het risico op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ze beschikken onder andere over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen om de zorg veilig te kunnen leveren. Hoewel huisartsen, ziekenhuizen en de wijkverpleging met heel andere zorgvormen te maken hebben, delen ze allemaal dezelfde bezorgdheid: dat mensen door zorg te mijden zichzelf en/of hun mantelzorgers juist in gevaar brengen. Het Groene Kruis wil daarom benadrukken dat iedereen die noodzakelijke zorg denkt nodig te hebben, aan de bel moet trekken.

In de wijkverpleging zijn zorgmomenten enkele weken geleden geminimaliseerd tot medisch noodzakelijke zorg. Enerzijds om besmettingsgevaar te verkleinen, anderzijds om de beschikbare zorgmedewerkers zoveel mogelijk beschikbaar te maken en te houden. Met cliënten die al zorg of ondersteuning kregen van de wijkverpleging is tussentijds steeds contact onderhouden om te bekijken of aanpassingen aan de gemaakte afspraken nodig zijn.

Heb je zorg of ondersteuning nodig: bel dan 088 – 61 088 61 of vul het aanvraagformulier in: https://www.dezorggroep.nl/aanvraagformulier-wijkverpleging.