Kritiek hondenravotterrein Boshoven

Het hondenravotterrein op Boshoven dat begin dit jaar werd aangelegd, is nog altijd onderwerp van discussie in de Weerter politiek. Dit is omdat het terrein als onveilig wordt ervaren.

Tijdens de commissievergadering woensdagavond werd opnieuw aandacht gevraagd voor de situatie. Een buurtbewoner maakte gebruik van het spreekrecht om de problemen aan de kaak te stellen en Fractie Duijsters had vragen ingediend. Volgens de buurtbewoner durven hondenbezitters, op een enkeling na, hun hond niet los te laten. Ook de Weerter SP vroeg onlangs aandacht voor de situatie.

Problemen

Er wordt voor een aantal zaken aandacht gevraagd. Zo liggen er grote stenen op het terrein waarbij gebruikers zich kunnen verstappen. De afrastering van het klaphek loopt niet door, met als gevolg dat honden richting de Eindhovenseweg kunnen lopen. Ook is de greppel dichtgegroeid met onkruid waardoor het hoogteverschil niet kan worden opgemerkt. Ook is het terrein niet helemaal afgesloten waardoor honden het terrein alsnog kunnen verlaten.

Oplossingen

In een antwoordbrief geeft de gemeente aan dat ze voor een aantal zaken al een oplossing hebben bedacht. Het verwijderen van de stenen is gegund aan het project ‘Kansrijk in de wijk’. Wanneer de stenen niet binnen enkele weken zijn verwijderd zal Risse Verbego de opruimactie uitvoeren.

Ook wordt op korte termijn de opdracht verstrekt om het hek aan de zijde Eindhovenseweg volledig dicht te maken. De dichtgegroeide greppel zal binnenkort worden gemaaid en er komt een extra prullenbak op het terrein.

Verder heeft de grasmat ook de aandacht. Mocht de grasmat na verloop van tijd niet verder dichtgroeien dan zullen in het najaar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Een openstaand punt van aandacht is dat het terrein niet volledig kan worden afgesloten. Volgens de gemeente kan dit niet omdat de grasmaaier anders niet op het terrein kan komen. Echter zou het ravotterrein op de Graafschap Hornelaan wel volledig zijn afgesloten. Wethouder Van de Heuvel zei toe om nog eens te kijken naar de situatie op de Graafschap Hornelaan en te onderzoeken of dit op Boshoven ook kan.

Lees de antwoordbrief (PDF)

https://iwdg.nl/2YqrBzU