Hulp alleenstaande ouders

Algemeen Weert Reageer 2 min. leestijd

Weert kent in verhouding tot andere gemeenten een relatief grote groep alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering. Alleenstaande ouders behoren tot één van de risicogroepen om in armoede te vervallen. Zo ook alleenstaande vrouwen met een bijstandsuitkering. De gemeenteraad heeft in 2019 een amendement ‘Terugdraaien bezuiniging Armoedebeleid’ ingediend om 100.000 euro vrij te maken voor hulpverlening.

Meestal is er sprake van een ingewikkelde combinatie van problemen waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Het huidige re-integratie aanbod sluit niet volledig aan op deze specifieke doelgroep. Om deze groep ondersteuning te bieden kunnen zij deelnemen aan het traject Actie Reactie van Solvare.

Gedurende dit traject wordt er gewerkt aan de financiële huishouding, risico’s van schulden (aanpak schulden), de persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, verkenning van de arbeidsmarkt en bemiddeling waardoor er gehele of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstand kan plaatsvinden. Er wordt gestart met een groep van 10 vrouwen. De totale kosten bedragen minimaal € 25.500 en maximaal € 35.000 afhankelijk van het traject.

SchuldenlabWeert

Van het resterende deel van het budget ad € 65.000,- zijn aanvullende instrumenten in voorbereiding. Als potentiële uitwerking hiervan kan het oprichten van een ‘SchuldenlabWeert’ worden genoemd, met daaronder de instrumenten’De Voorzieningenwijzer en de ‘Nederlandse Schuldhulp Route’.

Het is echter duidelijk dat het aantal huishoudens met financiële problemen door de coronacrisis fors is toegenomen. Op korte termijn wordt de ergste pijn opgevangen door de landelijke coulanceregelingen en noodmaatregelen. Op de langere termijn kunnen structurele problemen niet worden voorkomen. Landelijk wordt geschat dat het aantal huishoudens met problematische schulden met een boeggolf zal toenemen van 1,4 miljoen huishoudens naar 2,5 tot 2,6 miljoen huishoudens.

Weert vind het daarom van groot belang om zich hier goed op voor te bereiden. Enerzijds moeten ze zorgen dat ze de toename kunnen opvangen, anderzijds moeten zee zorgen dat ze de juiste dingen blijven doen voor de juiste doelgroepen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie