Voorstel voor herinrichting en vergroening Wilhelminastraat

De afgelopen jaren hebben veel bouwwerkzaamheden plaatsgevonden in het gebied rondom het stadhuis. De Wilhelminastraat viel niet binnen het gebied waarvan de infrastructuur en de openbare ruimte werden opgeknapt. Nu alle bouwwerkzaamheden en geplande werkzaamheden aan de infrastructuur zijn afgerond, wil het college van B&W ook deze straat een grondige renovatie geven.

“De bewoners van de Wilhelminastraat hebben bijna 10 jaar lang te kampen gehad met de gevolgen van alle bouwkundige en infrastructurele werkzaamheden in de omgeving. Nu al deze werkzaamheden klaar zijn, verdient ook de Wilhelminastraat een opknapbeurt. Dit is tegelijkertijd een mooie kans om te zorgen voor extra vergroening en natuur in onze binnenstad.”

Wethouder Martijn van den Heuvel

Samen met de buurt

In 2017 hebben de bewoners van de Wilhelminastraat bij de gemeente aangeklopt met het verzoek om de Wilhelminasingel op te knappen. In 2018 is hiervoor een burgerparticipatietraject gestart om vorm en inhoud te geven aan de wensen van de bewoners. Nu alle geplande werkzaamheden in het hele gebied zijn afgerond, kan ook een voorstel worden gedaan voor de herinrichting van de Wilhelminastraat.

Vergroening en oplossingen voor knelpunten

Binnen het voorstel wordt 800 m² verharding vervangen door groen. Ook worden er 17 bomen geplant. Met de herinrichting en vergroening wordt van de Wilhelminastraat een echte woonstraat gemaakt. Ook worden knelpunten zoals snelheidsoverlast en parkeerproblemen opgelost.

Raad beslist op 23 september 2020

Na de afronding van de werkzaamheden in het gebied rondom het stadhuis is een restantbedrag overgebleven. Om de herinrichting van de Wilhelminastraat uit te kunnen voeren is dit restantbedrag nodig. De gemeenteraad beslist op 23 september 2020 of het restant van €250.000,- hiervoor beschikbaar wordt gesteld.