Ernstige scheurvorming in Ursulinengarage

Bij een technische inspectie van De Ursulinengarage (boven de HEMA) is ernstige scheurvorming geconstateerd. De scheurvorming is ontstaan door een slechte afwatering van het bovendek en het ontbreken van profielen.

De werking van het beton als gevolg van weersomstandigheden kan onvoldoende worden opgevangen. Hierdoor ontstaan scheuren die resulteren in lekkages. Herstel van de reeds aanwezige scheurvorming is noodzakelijk om verdere aantasting van het beton te voorkomen.

Een toename van de scheurvorming gecombineerd met een slechte afwatering kan resulteren in onomkeerbare schade aan de betonstructuur van de parkeergarage. Er kan betonrot ontstaan. Bij ernstige betonrot wordt de accommodatie onveilig en niet geschikt voor gebruik. De kosten voor herstel zijn in dat geval substantieel hoger.

De herstelwerkzaamheden van de Ursulinengarage worden begroot op € 1,4 miljoen euro. De kosten voor een spoedreparatie worden begroot op € 200.000,-. De gemeenteraad moet eerst nog instemmen met de kosten alvorens de reparatiewerkzaamheden kunnen starten.