Vraagtekens bij voordracht Conny Beenders in vertrouwenscommissie

Bij de commissievergadering Samenleving en Inwoners van de gemeenteraad Weert op 8 september stond de vertrouwenscommissie en burgerpeiling op de agenda. Door het vertrek van burgemeester Jos Heijmans is er een vacature voor burgemeester.

Op grond van artikel 61 van de Gemeentewet moet er een vertrouwenscommissie worden ingesteld voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Iedere partij levert één afgevaardigde.

Over de afgevaardigde van partij DUS Weert, raadslid Conny Beenders, was onenigheid. Enkele maanden geleden erkende Conny Beenders dat ze geld had aangenomen van burgemeester Jos Heijmans om een Irakees gezin te helpen.

Jeroen Goubet (Weert Lokaal) en Marie-Thérèse Van den Bergh (VVD) stelden de vraag of het wel verstandig is om Conny Beenders voor te dragen. “Het staat helemaal los van de persoon Beenders. De vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester selecteert, moet boven alle twijfels verheven zijn”, aldus Van den Bergh. Jeroen Goubet voegde daaraan toe: Het gaat ons om het zo zuiver mogelijk houden van het proces. Waarom vaardigt DUS niet de tijdelijke fractievoorzitter af?”

Rob van Dooren (tijdelijke fractievoorzitter van DUS Weert) reageerde teleurgesteld te zijn. “In de gemeentevergadering van 8 juli 2020 is over de kwestie Conny Beenders gesproken. Wij proberen een brug te bouwen, maar dan moeten de anderen ook een brug willen bouwen. We moeten verder met elkaar.”

Dan de burgerpeiling. Het voorstel is een enquete onder de inwoners van Weert te houden over het profiel van de nieuwe burgemeester en de resultaten daarvan te betrekken bij de op te stellen profielschets. Pierre Sijben gaf aan te waken voor te hoge verwachtingen bij de inwoners.

Het agendapunt vertrouwenscommissie en burgerpeiling staat als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad van 23 september. Dan neemt de raad een definitief besluit.

Update:

DUS Weert zal niet deelnemen aan de Vertrouwenscommissie. Lees de brief:

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/Overige-ingekomen-stukken/brief-fractie-DUS-Weert-d-d-15-09-2020-over-vertrouwenscommissie.pdf


Een bijdrage van Arjanne van Voorst