Raadslid Beenders eist intern onderzoek naar COA-gelden

Raadslid Beenders tijdens raadsvergadering 8 juli 2020

Update 16.37u – Tijdens de raadsvergadering van woensdag 8 juli werden kritische vragen gesteld aan raadslid Conny Beenders van DUS Weert naar aanleiding van de COA-gelden die voormalig burgemeester Jos Heijmans haar cash deed toekomen voor de ondersteuning van een Irakees vluchtelingen gezin.

Conny Beenders was in de veronderstelling dat deze gelden rechtmatig waren uitgekeerd. Begin mei werd zij geconfronteerd met het feit dat burgemeester Heijmans blijkbaar geen mandaat daartoe bleek te hebben. Zij heeft dit toen bij collegeleden bekend gemaakt en daarnaast zijn een aantal raadsleden al enige tijd geleden informeel op de hoogte van deze geldelijke steun.

Gisteren 7 juli heeft Conny Beenders over deze situatie een brief aan het college van B&W gestuurd. In de gemeenteraadsvergadering woensdag 8 juli hebben raadsleden zich in zeer kritische bewoordingen uitgelaten over het handelen van Conny Beenders. Als reactie hierop is een tweede brief aan het college van B&W gestuurd.

De fractie en het bestuur van DUS Weert heeft daarop besloten om de correspondentie openbaar te maken om een zo transparant mogelijk beeld te geven van wat er speelt. In de brief staat dat er een “ambtenaar klokkenluider in het stadhuis rondloopt die aan een collega-raadslid heeft gemeld dat Beenders 14.350 euro zou hebben ontvangen”. Dat bedrag zou niet kloppen. Volgens de correspondentie zou dat 10.500 euro moeten zijn.

Ik vraag, nee ik eis, een intern onderzoek naar de gelden die ik ontvangen heb van de gemeente Weert. Dit om geen enkel misverstand over mijn integriteit te laten bestaan.

Raadslid Conny Beenders

Binnenkort zal DUS Weert ook een bijeenkomst organiseren om volledige openheid van zaken te geven waarbij naast leden van DUS Weert ook de media welkom zal zijn.

Brieven