Dit jaar geen ‘Kerstavond voor Iedereen’

Werkgroep ‘Voor Iedereen’ verzorgt al 18 jaar een kerstavond voor mensen die de kerstavond graag met iemand anders samen willen vieren, maar waarvoor dit door uiteenlopende omstandigheden niet gemakkelijk is.

Ze hebben deze avond altijd met veel liefde, passie en plezier georganiseerd en willen dit graag blijven voortzetten. Echter voelen de organisatoren zich genoodzaakt, wegens het welbekende coronatijdperk, om de avond niet door te laten gaan.

Het besluit nemen ze met pijn in hun hart, omdat zij zich ervan bewust zijn dat juist hun doelgroep meer getroffen wordt door het alleen zijn of door eenzaamheid. Het raakt ze diep dat ze juist rond de kerstdagen niet zichtbaar stil kunnen staat bij deze mensen en hen dat te brengen waardoor de kerstdagen en het nieuwe jaar met een fijn gevoel beginnen.

Natuurlijk hebben ze in de werkgroep wel samen nagedacht over mogelijke kleinschalige alternatieven. Hierover berichten ze later deze week.

Zou jij graag iets willen betekenen voor een ander of vind je het prettig dat iemand je even probeert te laten glimlachen rond de kerstdagen, houd dan de berichtgeving in de gaten via o.a. https://www.facebook.com/Kerstavondvooriedereen