Wegversmallingen op Maaseikerweg geplaatst

In opdracht van de gemeente Weert zijn woensdag twee wegversmallingen geplaatst op de Maaseikerweg. De wegversmallingen hebben als doel om de (soms hoge) snelheid van het gemotoriseerd te verlagen.

De wegversmallingen zijn demontabel. Dit omdat de verkeersmaatregel een proef is. De situatie wordt via diverse kanalen gemonitord. Enerzijds via het houden van verkeersmetingen en anderzijds door het bijhouden van meldingen. Aan de hand van de resultaten zal de gemeente beslissen of de proef slaagt en/of de versmallingen definitief worden.

Fietsers de huidige fietsstrook blijven gebruiken. Eén versmalling is geplaatst tussen de Beatrixlaan en rotonde Nassaulaan en de ander tussen de rotonde Nassaulaan en Tinnegietersweg.