Eerste exemplaar Parel van de Heide aangeboden

Vandaag heeft schrijver Frits Nies namens stichting De Aldenborgh het eerste exemplaar aangeboden van de herdruk van Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw. Hét boek over de (ruime) negentiende eeuw van Weert (en omgeving) was na eerste verschijning in maart 2019 snel uitverkocht. Namens het bestuur van de gemeente Weert mocht wethouder en locoburgemeester Geert Gabriëls dit eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Als locatie voor de coronaproof overhandiging was gekozen voor de nog bestaande kapel aan het Raphaelpad, in de achtertuin van het voormalig ursulinenklooster. De geschiedenis van de ursulinen die in 1876 moesten vluchten vanwege de Kulturkampf in Duitsland wordt ook in dit boek beschreven. Met hulp van de toenmalige deken van Weert en latere bisschop van Roermond, Boermans, konden zij zich vestigen in het hoekpand in de Langstraat, waar oud-burgemeester Beerenbroek had gewoond en dat eind twintigste eeuw bekend zou worden als De Poorter. Van daaruit stichtten deze zusters een klooster- en scholengemeenschap die uitgroeide tot de grootste van Weert en waaraan nu alleen de huidige Mariakapel nog herinnert.

Wakker gekust

Leidend thema van Parel van de heide is hoe Weert in de negentiende eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. revolutionairen, migranten, kloosterlingen, burgers en buitenlui, internaten, Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, bakkers, muzikanten, schutters, kunstenaars, ontginners, boeren, regenten, carnavalisten, kermisgasten, zoeaven en missionarissen…

Op naar Weert in de 20e eeuw!

Geert Gabriëls had veel waardering voor het hem aangeboden boek: ‘Dit werk van Aldenborgh verdient een groot compliment. En dat geldt ook voor het gevoel voor identiteit van de Weertenaar, want alles wat aan zogenaamde Wertensia verschijnt vindt altijd breed aftrek. Daarom verdient het aanbeveling, ook van de kant van het gemeentebestuur, dat dit soort historisch onderzoekswerk voortgaat. Ik zou zeggen, op naar het boek over Weert in de twintigste eeuw!’

In de boekhandel Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw is een ideaal geschenk en/of tijdverdrijf voor de feestdagen en vanaf nu te koop in de regionale boekhandel of bij stichting De Aldenborgh Weert. Voor nadere informatie zie www.dealdenborgh.nl