Bestrijding moerasplant grote waternavel in gebied Kettingdijk

Algemeen Altweerterheide Belgie Dorpen 2 reacties 3 min. leestijd

In opdracht van Natuurmonumenten is aannemer Van Boxmeer gestart met de bestrijding van de grote waternavel in het gebied Kettingdijk. De grote waternavel is een invasieve exoot. Ofwel een soort die van oorsprong elders voorkomt en hier de van nature voorkomende soorten verdringt.

Wijffelterbroek

Kettingdijk maakt onderdeel uit van het Wijffelterbroek, een van oorsprong groot en woest moeras. Natuurmonumenten herstelt het moeraskarakter door water vast te houden in het gebied. Hierdoor krijgen, naast de elzenbroekbossen ook zeldzame planten als moeraskartelblad en dotterbloem weer een kans om te groeien. Het Wijffelterbroek, waaronder de Kettingdijk, vormt samen met het Smeetshof in België een groot grensmoeras. De gebieden maken onderdeel uit van het Grenspark Kempen~Broek.

Invasieve exoot

Bij de Kettingdijk en Smeetshof is vorig jaar de alles overwoekerende grote waternavel gevonden. De grote waternavel is een moerasplant uit de klimopfamilie, die van nature voorkomt in Noord-Amerika. De plant wordt verkocht als vijverplant en komt in het water terecht doordat  mensen hem weggooien in de natuur.

Bij hoge temperaturen, zoals afgelopen zomer en najaar, vermenigvuldigt de grote waternavel zich zeer snel, wat funest is voor de biodiversiteit. Vanwege het woekerende karakter is de plant in Nederland en België aangemerkt als invasieve exoot. Om te voorkomen dat de plant zich verder verspreid in het gebied werkt Natuurmonumenten samen met de Vlaamse collega’s van Natuurpunt om de soort te verwijderen.

Bestrijding grote waternavel

De grote waternavel kan het beste handmatig bestreden worden. Hierbij wordt elk plantje met wortel en al verwijderd. De plek waar de aannemer nu aan het werk gaat groeit de grote waternavel in een ondoordringbare ruigte van riet en wilgen.

Door de hoge waterstanden in het gebied, waarop de plant meedrijft, is er een groot risico op verdere verspreiding in de omgeving. Daarom wordt nu machinaal het met grote waternavel besmette deel vrijgemaakt en gemaaid. Hiermee wordt de bulk van de grote waternavel verwijderd en op een andere locatie ingekuild en afgedekt zodat het plantje afsterft en geen risico meer vormt. Na deze ingreep is de handmatige bestrijding weer mogelijk.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties