Hoe zien de wijken Keent en Moesel er in 2040 uit?

In 2040 wandel je over de Sint Jozefslaan naar de binnenstad van Weert over een autovrije parkboulevard. Niks geen auto’s die langs je heen racen, maar brede wandel- en fietspaden met groenstroken bestaande uit allerlei bloemen, planten en bomen.

In Moesel wordt een aantal kleinere groengebieden aan de Hertogstraat/Dillenburg en Johan Willem Frisolaan samengevoegd tot het nieuwe Moeselpark.

Tijdens de commissievergadering op 19 januari werd de Gebiedsvisie Keent & Moesel met de daarmee samenhangende maatschappelijke voorziening in Weert-West en de herziening meerjareninvesteringsprogramma water en riolering gepresenteerd.

Leven lang wonen

Gemeente Weert, provincie Limburg en Wonen Limburg willen samen met de wijkbewoners de wijken Keent en Moesel klaarmaken voor de toekomst. Beide wijken moeten in 2040 zo zijn ingericht dat iedere bewoner er zijn leven lang kan blijven wonen door de aanwezigheid van verschillende woningtypes en voorzieningen voor jong en oud. Er ontstaan gemengde wijken, waarin mensen elkaar tegenkomen en dezelfde buitenruimte gebruiken. Aandachtspunten hierbij zijn: een duurzame en toekomstbestendige aanpak van de huidige 650 portieketagewoningen, een duurzame oplossing voor de maatschappelijke voorziening in Moesel én groene en veilige openbare ruimte.

Twee assen

Het stedenbouwkundig bureau Mecanoo heeft drie senario’s uitgewerkt. Variërend van een as in Keent en een as in Moesel, de kernen van Keent en Moesel met elkaar verbinden tot een hart voor Keent en Moesel maken. Het scenario van twee aparte assen heeft de voorkeur van de betrokken organisaties, omdat die opzet de eigen identiteit van de wijken Keent en Moesel het meeste respecteert. In beide wijken komen dan groene noord-zuid verbindingen die het buitengebied en het centrum met elkaar verbinden.

Keent

Bij senario twee gaat de Sint Jozefslaan in Keent als as fungeren en op de lange termijn veranderen in een autovrije parkboulevard. Er komen veilige oversteekplaatsen en veilige speelruimte voor de bewoners en de school Markeent. Het Keenter Hart en de omliggende bebouwing is het trefpunt in de wijk. Het kerkplein nodigt uit voor ontmoeten en verblijven door er groenstroken en bankjes te plaatsen. Voor de leegstaande winkelruimtes op de Dries worden nieuwe bestemmingen gezocht. De portieketage woningen van Wonen Limburg worden vervangen door nieuwe appartementen langs de Sint Jozefslaan. Tevens komt er een logische route voor fietsers aan de oostzijde van de Sint Jozefslaan naar de rotonde Kerkstraat/Ringbaan Zuid.

Moesel

De as in Moesel wordt gevormd door groene stroken aan de Regentesselaan, Dillenburg en Johan Willem Frisolaan. Het ontstane Moeselpark verbindt het Spoorpark met het buitengebied ten zuiden van Moesel. Centraal blijft het voorzieningencentrum Oranjeplein. Een mogelijke plek voor de nieuwe maatschappelijke voorziening is de locatie van de Microhal.

De portieketagewoningen aan de Dillenburg en Louise de Colignystraat worden vervangen door nieuwbouw in de vorm van losse torens. Fietsers en voetgangers op de kruising Johan Willem Frisolaan/Ringbaan Zuid kunnen beter en veiliger oversteken. De Dillenburg wordt alleen toegankelijk voor fietsers.

Op de hoek Laurenburg/Johan Willem Frisolaan komt er ruimte voor een nieuw appartementengebouw. De portieketage woningen aan de Serviliusstraat en Laurenburg worden vervangen door nieuwbouw. Er komen eengezinswoningen en enkele appartementenblokjes voor in de plaats.

De Gebiedsvisie Keent & Moesel is tot stand gekomen met inbreng van veel bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Het is geen vastomlijnd plan en biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen. Met veel aandacht voor de sociale aspecten in de wijken.

Om alle plannen te realiseren zijn er vijf fasen en een parallelfase vastgesteld, waarbinnen de Gebiedsvisie wordt uitgevoerd. De Gebiedsvisie, plattegronden etc. zijn te vinden op www.keentmoesel.nl.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst