Uitbreiding IKC Laar van start

Deze week is Bouwbedrijf Teng Wijen begonnen met de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum (IKC) in het dorp Laar.

Enkele buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de uibreidingsplannen. Ze vreesden voor de toename van de parkeerdruk en de afname van de verkeersveiligheid. Na toetsing verklaarde de gemeente de bezwaren ongegrond en was er groen licht voor Meerderweert om de uitbreiding uit te voeren.

Het schoolgebouw werd in 2016 al volledig gerenoveerd en uitgebreid. Met de komst van de nieuwbouwwijk Laarveld is de behoefte aan onderwijsruimten groter geworden.

De kinderen volgen vanwege de corona-maatregelen grotendeels thuisonderwijs, dus dit was tevens een goed moment om te gaan klussen in het gebouw. Het schoolplein is afgezet met bouwhekken en de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Het gaat om uitbreiding van drie klaslokalen.