Drie maanden marktgelden weekmarkt Weert kwijtgescholden

De coronamaatregelen in 2020 hebben ook een effect gehad op de weekmarkt in Weert. Vanaf 21 maart 2020 tot 2 mei 2020 gold er een algeheel verbod op weekmarkten.

Vanaf 2 mei 2020 is in afgeslankte vorm de foodmarkt opgestart en vanaf 23 mei 2020 de gehele weekmarkt. Vanaf juli 2020 tot en met 12 december 2020 heeft de weekmarkt met inachtneming van de coronamaatregelen weer op reguliere manier plaatsgevonden.

Door aanscherping van de maatregelen op 15 december 2020 is de weekmarkt weer teruggebracht naar een foodmarkt. Deze maatregel is nog steeds van kracht. De gevolgen voor 2021 zijn nog niet bekend. Het rijk heeft aangekondigd om drie maanden aan gemiste inkomsten 2020 te compenseren, zo meldt het college van B&W.

Aan de standplaatshouders van de weekmarkt in Weert wordt een kwijtschelding verleend van 3 maanden. In totaal heeft de gemeente € 12.500,- + € 1.000,- voor stroomverbruik kwijtgescholden.

Andere compensaties

Naast de weekmarkt compenseert de gemeente Weert ook andere sectoren. Vanuit het Gemeentefonds is tot nu toe 4.209.975 euro aan coronasteun uitgekeerd.