Geen extra 10 ruimte voor ruimte woningen

Gebied voormalig MOB-complex - Ruimte voor Ruimte plangebied

De gemeenteraad van Weert stemde op 8 februari 2021 niet in met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV om nog eens 10 extra ruimte voor ruimte woningen in Weert te realiseren.

Conny Beenders (DUS Weert): “Als Weert hebben we genoeg bijgedragen. Stop met ruimte voor ruimte woningen. Het buitengebied met z’n open plekken en vergezichten moeten behouden blijven.” Ook het CDA wil niet meer plompverloren in het buitengebied bouwen. “Alleen als het een kwaliteitsverbetering is” verwoordde Peter Mols het standpunt van het CDA.

De afgelopen jaren heeft Weert in totaal bijgedragen aan 108 ruimte voor ruimte woningen. Dat zijn woningen die na sloop van stallen kunnen worden gebouwd in het buitengebied.

Fanida Kadra (PvdA) stelde voor een aantal starterswoningen te bouwen in plaats van één dure woning. Wethouder Wendy van Eijk gaf aan dat andere bouwvarianten mogelijk zijn. “Ook starterswoningen kunnen er als één woning uitzien. Deze benadering wordt verder onderzocht.”

Om het probleem van ‘rotte plekken’, zoals bouwvallige schuren en stallen, in het buitengebied op te lossen blies Henk van de Loo (Weert Lokaal) een plaatselijke regeling, die tot 2013 gold, nieuw leven in. Deze regeling stond toe dat er in (zij)tuinen woningen mochten worden gebouwd. De motie van Weert Lokaal werd met uitzondering van de VVD gesteund. “Wij zijn voor bouwen bouwen bouwen. Ook in het buitengebied”, aldus Joost Wiezer (VVD).

Met het aannemen van de motie gaf de gemeenteraad wethouder Wendy van Eijk de opdracht te onderzoeken of er een nieuwe gemeentelijke regeling kan komen, waarbij het mogelijk is onder bijzondere condities een woning in (zij)tuinen en of het buitengebied te bouwen. Daarbij hoort ook het in kaart brengen van de financiële gevolgen van deze regeling voor de gemeente Weert.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst