Nieuwe waterbuffer om wateroverlast Boshoven te voorkomen

Het is één van de vier oplossingen.

In de wijk Boshoven wordt sinds januari gewerkt aan het rioleringsstelsel. De wijk kampt al jaren met wateroverlast na hevige regenval. Er worden in opdracht van de gemeente Weert nu vier oplossingen gerealiseerd door Bloem Infra BV.

Eén van de oplossingen is het realiseren van de aanvullende wateropslag (bufferruimte) aan de Azaleaweg. De afgelopen dagen is er een watergeul en wateropslag uitgegraven. Bestaande sloten zijn heringericht en de opvang van het hemelwater wordt gerealiseerd door middel van zogenaamde buffer die is gerealiseerd aan de Azaleaweg / Vosseweg.

Vier verschillende oplossingen

Om tot een toekomstbestendige oplossing te komen, heeft de gemeente besloten het huidige rioolnetwerk op te waarderen. Dit houdt ook in dat rioleringsputten worden vervangen of de vervanging wordt voorbereid. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van een regenwaterafvoer. Deze moet ervoor zorgen dat regenwater van de wijk naar het buitengebied wordt getransporteerd.

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Eerste kwartaal van 2021: Het realiseren van de aanvullende wateropslag (bufferruimte) aan de Azaleaweg.
  • Tweede kwartaal van 2021: Het voorbereiden van de noodzakelijke aanpassingen in bestaande rioleringsputten en/of het vervangen van deze rioleringsputten.
  • Tweede kwartaal van 2021: De uitvoering van de maatregelen in de Vrakkerstraat en de Boshoverweg om regenwater af te voeren vanuit de wijk naar het buitengebied. Hierbij horen ook de voorbereidingen om een extra wateropvang te realiseren.

Net voor de bouwvak van 2021 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De wijk Boshoven is dan voorzien van een aanvullende waterbuffer. Ook is het bestaande rioleringsnetwerk aangepast en zijn rioleringsputten vervangen. Met deze aanpassingen is het rioleringsnetwerk binnen de wijk weer toekomstbestendig. In de praktijk houdt dit in dat de bewoners van de wijk geen overlast meer ervaren door ondergelopen kelders en straten.