Aanpak riool en groenvoorziening in de wijk Moesel

In de wijk Moesel wordt medio 2021 gestart met het vervangen van het rioolsysteem en het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Tenminste als de politieke partijen instemmen met de Wijkgerichte Aanpak Moesel fase 1 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 april.

Riolering

De werkzaamheden zullen minimaal 18 maanden in beslag nemen. Het riool is in slechte staat en wordt vervangen door een gescheiden systeem aangevuld met wadi’s voor extra hemelwateropvang bij extreme omstandigheden. Omdat het overtollige regenwater niet in de bodem kan infiltreren, komt er een afvoer naar de vijver op de Graswinkel.

Groen

Ook komen er 145 nieuwe bomen in de plaats van de 95 die worden gekapt. Ca. 7500 vierkante meter verharding maakt plaats voor heesterbesplanting en bloemrijke bermen. De aanleg van de fietsstroken en de asfaltverharding aan de Beatrixlaan en de Victor de Stuersstraat moet het veiliger maken voor de fietsende schooljeugd.

Verder krijgen de bewoners van de Charlotte van Bourdonstraat en de Anna van Burenstraat hun gewenste voortuintjes. Gekozen is voor een gemeentelijke groenstrook grenzend aan de woningen met een standaard looppad naar de voordeur en een eventuele voorziening voor het raam om deze te kunnen wassen.

Reacties politieke partijen

DUS Weert beseft dat de huidige riolering moet worden vervangen. “Maar dan liefst zo sober en strikt noodzakelijk mogelijk”, merkt Peter Weekers op. Verder maakt DUS Weert zich zorgen over het verdwijnen van openbare parkeerplekken.

Pierre Sijben (CDA) begrijpt dat het om een kwaliteitsverbetering gaat, maar vindt wel dat de kosten in verhouding moeten staan. “Zeker met het oog op de komende bezuinigingen.”

De VVD, D66 en Weert Lokaal zijn positief over het ontwerp Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase.

Leon Heuvelmans (PvdA) merkt op dat met het aanpakken van het wateroverlast op Moesel ook de wateroverlast op De Graswinkel wordt aangepakt.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “De afvoer gaan we bovengronds doen en via hoogteverschillen. Verder wachten we niet op de bouwwerkzaamheden bij de voormalige school De Zevensprong om vertragingen te voorkomen. Met de maatregelen die we nemen, maken we van de wijk Moesel een klimaatbestendige en prettige woonomgeving.”