Aanpak gevels bij transformatie bovenverdieping Muntcomplex

Op de bovenverdieping van het Muntcomplex komen 47 sociale huurwoningen. Ook blijft de concertzaal behouden, zo werd onlangs bekend gemaakt.

Weert Lokaal, VVD, PvdA, CDA, D66 en DUS Weert reageerden afgelopen allemaal positief op deze ontwikkelingen tijdens de commissievergadering. “Pierre Sijben (CDA) verwoordde het als volgt: “We zijn verheugd dat er zoveel sociale huurwoningen in het complex worden gerealiseerd én dat de concertzaal op aandringen van de gemeenteraad blijft behouden.”

Leon Heuvelmans (PvdA) opperde het idee om nog een kleine theaterzaal te realiseren in de doorgang tussen het Munttheater en de concertzaal. “Beide zalen kunnen dan gebruikmaken van de aanwezige facilitaire voorzieningen en genereren meer eigen inkomsten.”

Wethouder Wendy van Eijk gaf aan trots te zijn op het behaalde resultaat. “We mogen blij zijn met zo’n sociaal bewogen ondernemer en de vasthoudendheid van Louk Reintjens, die zich vanaf het begin sterk heeft gemaakt voor het behoud van de concertzaal.”

Het Munttheater blijft optredens programmeren in de concertzaal. Wat het verfraaiing van de gevels betreft, is het aan Bouwinvest wanneer dat wordt aangepakt. Aangezien de doorgang tussen Munttheater en de concertzaal in tact blijft, is de suggestie van Leon Heuvelmans nog steeds uitvoerbaar.

Bij de koopovereenkomst zijn een aantal schetsen toegevoegd over hoe de gevels eruit komen te zien. Je kan ze via de onderstaande links (PDF) bestanden bekijken.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst