Aanvullend budget voor startersleningen in Weert

De gemeenteraad van Weert wil een aanvullend bedrag van 500.000 euro ter beschikking stellen aan de startersregeling. Met deze regeling kunnen starters een financieel steuntje in de rug krijgen bij de aankoop van hun eerste woning.

In 2007 is de startersregeling ingevoerd in Weert en sindsdien zijn er 394 startersleningen toegekend. Het beschikbaar gestelde krediet is bijna uitgeput. Vandaar dat er aanvullende middelen aan de raad gevraagd worden.

De starterslening voorziet nog altijd in een behoefte. Er zijn afgelopen jaar 37 startersleningen verstrekt. In de maanden januari en februari 2021 zijn 9 aanvragen gedaan. Van elke lening financiert de gemeente Weert 25 procent en de provincie 75 procent.

Verder is de provincie voornemens het maximale bedrag voor de aankoop van de woning te verhogen van 225.000 euro naar 245.000 euro. 


Een bijdrage van Arjanne van Voorst