Duurzame mobiliteit en verbeteren aansluiting ‘Frisolaan’ en Ringbaan

Foto: knelpunt Ringbaan-Zuid / Johan Willem Frisolaan

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan vlogen de moties en amendementen van verschillende politieke partijen door de digitale gemeenteraadsvergadering van 14 april.

Joost Wiezer (VVD) zette de toon door aan te geven dat in het plan mensen bijna worden gedwongen om met de fiets te gaan of zich te voet te verplaatsen. Hij diende twee amendementen in. Onder andere het verzoek om minder geld te besteden aan onderzoeken en bewustwordingscampagnes. “Dat geld kan beter worden ingezet voor het oplossen van verkeersknelpunten en het vergroten van de veiligheid en bereikbaarheid van Weert.”

Het CDA diende een soortgelijk amendement in om het aantal onderzoeken te beperken. Na een schorsing werden de amendementen van de VVD en het CDA samengevoegd en schaarde DUS Weert zich daar ook achter. “Als je veel geld uitgeeft aan onderzoeken, blijft er weinig geld over om ze uit te voeren”, stelde Conny Beenders (DUS Weert). Het amendement over het financiële gedeelte werd met 14 stemmen voor en 15 tegen verworpen.

D66 diende samen met PvdA en Weert Lokaal een amendement in om richting te geven aan de de besteding van de 400.000 euro uit de reserves energietransitie. “We moeten onze ogen niet sluiten voor veranderingen en willen door prioritering het college van Burgemeester en Wethouders meer ruimte geven om met duurzame mobiliteit aan de slag te gaan”, aldus Lizbeth Steinbach (D66). Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Johan Willem Frisolaan

Peter Mols (CDA) maakte zich sterk voor het aanpakken van het knelpunt van de Johan Willem Frisolaan en de Ringbaan Zuid. “Hier wordt al meerdere jaren over gesproken. Wij willen een betere aansluiting en dienen daar een motie voor in.” Wethouder Martijn van den Heuvel verzekerde dat het knelpunt Johan Willem Frisolaan en de Ringbaan-Zuid zijn aandacht heeft. “Je moet dan niet denken aan een fietsbrug, maar aan wegdekverbeteringen en oversteekstroken.” De motie werd unaniem aangenomen.

Niet mensen uit de auto’s halen

Ter verdediging van het mobiliteitsplan benadrukte wethouder Martijn van den Heuvel dat het niet de bedoeling is om mensen uit hun auto’s te halen. We staan aan het begin van de transitie. We moeten de goede dingen doen en de kansen grijpen.” Over het bezorgen van pakketjes aan huis denken de politieke partijen wisselend. Suzanne Winters (Weert Lokaal) had het over de ‘last mile’. “Voor het laatste stukje kun je met een emissieloos busje de pakketjes aan huis bezorgen.”

Volgens het plan wordt er in het eerste tweeënhalf jaar geïnvesteerd in verkeersveiligheid en het in orde brengen van de fietsinfrastructuur. Er is echter geen co-financiering vanuit de Rijksoverheid om de snelheid van 50 naar 30 km per uur te verlagen op de Parklaan-Diesterbaan, Molenakkerdreef, Maaspoort, St. Luciastraat-De Burcht en de Princenweg. Deze afwaardering van de maximum snelheid zal dan ook voorlopig niet worden doorgevoerd.

Het mobiliteitsplan werd aangenomen als ter kennisgeving met voorstemmers van de fracties Weert Lokaal, CDA, D66 en PvdA. Tegenstemmers waren VVD, DUS Weert en Fractie Duijsters. Het raadsvoorstel is dus nog niet definitief.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst