Geen riooltrappen in wijk Moesel

De motie van de fracties Duijsters en DUS Weert om riooltrappen aan te brengen, ter bescherming van kikkers en andere amfibieën, haalde het woensdag niet tijdens de raadsvergadering. Deze avond werd de herinrichting Moesel fase 1 besproken.

Wethouder Martijn van den Heuvel ontraadde de motie. “Het is een sympathieke gedachte, maar het kost nogal wat. Het aanbrengen van gaaswerk in de kolk kost circa 15.000 euro en het plaatsen van een roosterwerk 50.000 euro. Verder lijkt het aanbrengen van riooltrappen een oplossing, maar leidt het tot tal van andere problemen, zoals verstoppingen in het riool.”

Pierre Sijben (CDA) was positief over de plannen voor de nieuwe, gescheiden riolering en de vergroening van de openbare ruimte. Maar hij stelde vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van de integrale aanpak.

Conny Beenders (DUS Weert) was meer voor een sobere en doelmatige invulling van de groene openbare ruimte. Ze vond het jammer dat de Nassaulaan zou veranderen in een straat. “De uitstraling van lanen met een brede weg en rijen bomen wordt opgeofferd voor de aanleg van een straat. Lanen blijven mooi en passen bij de structuur van de wijk Moesel.” Wethouder Van den Heuvel reageerde: “Ondanks dat het asfalt smaller wordt en de groenstroken groter worden, verandert er niets aan de structuur met de rij bomen.”

De wijkgerichte aanpak riolering Moesel fase 1 werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst