Kap acacia’s was onvermijdelijk vanwege acuut gevaar

Gisteren meldde Stichting Groen Weert verbouwereerd te zijn over de kap van vier acacia’s aan de Regulierenstraat in de wijk Fatima. Volgens de stichting waren de bomen gekapt zonder dat er een besluit was genomen over de ingediende bezwaarschriften. De gemeente Weert geeft vandaag echter aan dat de kap wel degelijk noodzakelijk was omdat er sprake was van acuut gevaar.

Deze bomen hebben al langere tijd een schimmelaantasting. Mede op verzoek van Stichting Groen Weert is de onvermijdelijke kap zo lang mogelijk uitgesteld. De bomen werden sinds 2013 wel gemonitord. Na uitgebreid onderzoek van een deskundige partij blijkt dat alle vier de bomen ziek waren.

Twee bomen waren zo ziek dat ze acuut gevaar vormden voor de omgeving. Het noodzakelijk kappen van deze bomen zou daarnaast ook een gevaar kunnen zijn voor de andere twee zieke bomen die op termijn ook gekapt zouden moeten worden.

Bezorgdheid omwonenden

Er is een kapvergunning aangevraagd, waarop de gemeente een bezwaarschrift heeft ontvangen van de Wijkraad Fatima en Stichting Groen Weert. De beslissing op bezwaar was nog niet binnen. Dit heeft echter geen opschortende werking. Dit houdt in dat het genomen besluit van kracht blijft en de gemeente de bomen dus mag kappen. De gemeente heeft hier zo lang mogelijk mee gewacht, maar vanwege aanhoudende vragen en bezorgdheid van omwonenden en het acute gevaar is besloten de bomen nu te kappen. In de procedure zijn dus geen fouten gemaakt.

Compensatie

De gemeente Weert heeft een hart voor groen en het kappen van deze beeldbepalende bomen is dan ook alleen gedaan omdat het onvermijdelijk was. De gemeente kon geen zorg meer dragen voor een veilige leefomgeving op deze plek. Er wordt gekeken hoe het groen op deze plek gecompenseerd kan worden.