Bypass bij rotonde Ringbaan-Oost in gebruik genomen

Woensdag is de ‘bypass’ van de rotonde Ringbaan-Oost bij winkelcentrum Leuken in gebruik genomen. Deze bypass zorgt ervoor dat het verkeer op de Ringbaan-Oost gewoon door kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de rotonde.

Verkeerslichten

Het is een tijdelijke verkeerssituatie dat extra oplettendheid vraagt. In de bypass is een fiets- en voetgangersoversteek gerealiseerd. Om het fietsers en voetgangers veilig over te laten steken staan er verkeerslichten. Het verkeerslicht kan dus op rood springen zodra iemand wil oversteken.

Afsluiting en doorsteek bij Shell-tankstation

Vanwege de werkzaamheden en de bypass is het verkeerspunt vanuit de Maaslandlaan en St. Jobstraat niet meer bereikbaar. Ook de Thornstraat naar de Maaslandlaan is afgesloten. Langzaam verkeer zoals brommers, fietsers en voetgangers kunnen hier wel nog komen.

Het winkelcentrum is bereikbaar via een tijdelijke doorgang naast het Shell-tankstation aan de Ringbaan-Oost. Hier staat tijdens drukke tijden een verkeersregelaar. De in- en uitgaan aan de St. Jobstraat is enkel nog bereikbaar vanuit de wijk Leuken.

Verdere verloop

Nu de bypass in gebruik is genomen kan de aannemer van start gaan met fase 2. Het betreft de aanleg van de nieuwe rotonde. Een planning kun je lezen in het bericht van 30 maart j.l.