Fractie Duijsters bezorgd over verkeersveiligheid na boomaanplant

In maart zijn ter hoogte van de Molenakker / Wiekendreef tientallen nieuwe bomen geplaatst. Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie woensdagavond sprak Fractie Duijsters de zorgen uit voor de verkeersveiligheid op deze locatie.

“Onze fractie juicht de aanplant van nieuwe bomen natuurlijk toe, echter op deze locatie en in deze hoeveelheid zijn we hier minder enthousiast over. De aanplant is nu nog vrij klein maar bomen worden groot en staan nogal dicht op elkaar en onze fractie is bezorgd over de onoverzichtelijke situatie die hierdoor ontstaat.”, aldus Karin Duijsters. Ze vroeg zich af op er vooraf was overlegd met de verkeersdeskundige politie.

Wethouder Van den Heuvel gaf in het antwoord aan dat er geen overleg is geweest met de politie, maar er wel degelijk rekening is gehouden met de verkeersveiligheid. Er zit voldoende ruimte tussen de stammen. Tevens worden bij snoeiwerkzaamheden de bladeren en takken onderaan de stammen verwijderd zodat het zicht op het verkeer gegarandeerd blijft.