vTv verlangt opnemen spoorlijn Hamont – Weert in nieuw contract

Hamont-Achel/Weert – De Belgische minister Gilkinet bereidt momenteel de nieuwe contracten voor met de Belgische spoormaatschappij NMBS. Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) is de mogelijkheid geboden hierop inbreng te leveren. Het gaat om een betere dienstverlening aan de reiziger en vooral om nu toch ook de personenlijn 19 vanuit Antwerpen tot Hamont, door te trekken tot het station in Weert.

Onderhandelen

De Belgische federale overheid legde in “Openbaredienstencontract voor personenvervoersdiensten per spoor in België“ de specificaties vast van de verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van openbare personenvervoersdiensten per spoor. Voor de grensoverschrijdende verbindingen (3.5.2 Grensoverschrijdende vervoersaanbod tussen België en de buurlanden) somt de federale regering de 7 bestaande lijnen op die in het – met de MNBS – te onderhandelen nieuwe dienstencontract moeten opgenomen worden.

Als tweezijdig gevestigde vereniging, zowel als Nederlandse – en Belgische vereniging pleit de Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) voor een betere bediening van de treinreizigers over de grens te kunnen reizen.

Potentie lijn Hamont (B) – Weert (NL)

Reeds meerdere studies wijzen op de aanzienlijke potentie van de lijn 19 en van tenminste een toename van 800 – 1000 unieke reizigers per dag in de bediening van de lijn tot Weert. Reden waarom vTv nu ook de uitbreiding van de lijnen over de grens in het openbaredienstencontract met de NMBS, aangevuld wilt zien met lijn 19 Antwerpen – Hamont, voortgezet tot in Weert. Het betreft hier een bestaand spoortraject wat enkel modernisering van het baanvak tot Weert behoeft, zoals elektrificatie en moderne veiligheidssystemen.

Verdedigbaar

vTv voorzitter Jean Pauwels is van mening dat een verhoogde bediening van het aantal grensoverschrijdende lijnen vanuit Vlaanderen met het buitenland t.o.v. dat vanuit Wallonië zeer verdedigbaar is: “Van de zeven bestaande grensoverschrijdende lijnen wordt Wallonië 6 keer bediend (Rijsel, 3 maal Luxemburg, Aken en Maastricht) en Vlaanderen (Roosendaal en Rijsel) slechts tweemaal”, zo concludeert voorzitter Pauwels. “Daarom pleit vTv ervoor om de lijn 19 door te laten rijden tot Weert en op te nemen in de lijst van de grensoverschrijdende vervoerslijnen die vallen onder de openbare dienstverlening van de NMBS en zo worden opgenomen in het nieuwe beheerscontract met de MNBS”.

De vTv voorzitter heeft een grote meerderheid van Vlaamse parlementariërs in het Federaal parlement aan zijn kant. De parlementsleden Jef van den Bergh (CD&V) Steven Matheï (CD&V) Servais Verherstraeten (CD&V) Marianne Verhaert (Open VLD) Nicolas Parent (Ecolo-Groen) Joris Vandenbroucke (sp.a) Barbara Creemers (Ecolo-Groen) dienden al een resolutie in om de lijn 19 Antwerpen-Hamont tot Weert door te laten rijden.

Betere toegankelijkheid

Verder pleit vTv bij de minister voor een betere toegankelijkheid van de NMBS-stations door het aanbrengen van liften en toegankelijke doorgangen, perrons op de juiste hoogte te brengen zodat ook de minder mobiele mens zelfstandig toegang heeft tot treinen van de NMBS. Ook een beter aanbod wordt door vTv bepleit, zoals voldoende lange treinstellen voor studententreinen en de treinen naar de kust. Het aanbieden van reizen met een dagbiljet geldig voor het ganse openbaar vervoer, bij voorkeur als Benelux-biljet, zal meer reizigers in de trein en het openbaar vervoer lokken.

Meer informatie vind je op de website van vTv:  https://vtv-treinreizigers.eu/