‘Flink bedrag’ nodig voor restauratie monumentale kasteelpoort Biest

Het loszittend metselwerk van de monumentale kasteelpoort aan de Biest zorgt voor problemen. Dit kwam aan het licht nadat was begonnen met de herinrichting van het stadspark in Weert. De monumentale kasteelpoort naast het stadspark is nu ingepakt.

Volgens raadslid Pierre Sijben (CDA) is er een flink bedrag geraamd voor de noodzakelijke restauratie van het Rijksmonument. Hij stelde vorige maand vragen hierover tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie.

Sijben: “We hebben geen geld voor de komende jaren, in elk geval heel weinig. Is het te overwegen, voor zover dat mogelijk is, om het project ‘Stadspark’ een beetje te versoberen om geld over te houden / vrij te maken voor de restauratie van die poort?”

Wethouder Van den Heuvel geeft aan dat op dit moment een versobering van het project niet meer mogelijk is binnen de financiële kaders. Voor de sanering en archeologie op het terrein van de voormalige houthandel had de gemeente Weert moeite om binnen het budget te blijven, maar dat is wel gelukt.

“We willen echt binnen die financiële kaders blijven van het project Stadspark. Dan moet je met bepaalde zaken gaan schuiven. Er is al wat geschoven binnen de kaders.” Dat heeft echter niets met het ontwerp of inrichting te maken, benadrukt Van den Heuvel. De aanbesteding van de bruggen en paden is al in gang gezet. Dus wat dat betreft is er weinig ruimte om geld over te besparen. “Misschien dat we een voordeeltje overhouden, maar dat weten we pas aan het begin van volgend jaar. Maar misschien moeten daar niet op wachten”, aldus wethouder Van den Heuvel.

Wethouder Gabriels vult aan: “We gaan er misschien voor kiezen om het project ‘Kasteelpoort’ op te nemen als prioriteit in de begroting van 2022 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het is een gebouw waar de toekomstige generaties nog van moeten genieten.”

Voor herstel inclusief projectleider, voorbereidings- en legeskosten, architect, verwijderen van
beplanting, bouwhistorisch onderzoek en inspectie monumentenwacht is € 300.000,- nodig, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde Kadernota van de gemeente Weert.