Wegen in Weert worden aangepast om verkeersveiligheid te verbeteren

Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt van de gemeente Weert. Met een subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het voor de gemeente mogelijk om extra maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Vanaf volgende week worden er daarom al enkele maatregelen genomen in Weert en de dorpen.

Verkeersmaatregelen

In Swartbroek, Altweerterheide en Stramproy worden enkele bebouwde komgrenzen aangepast, om zo een duidelijke verkeerssituatie en een uniform beeld te krijgen. Deze maatregelen verbeteren tevens de verkeersveiligheid. Daarnaast worden op de Ellerweg enkele snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd om de huidige 60 km/uur -zone te versterken.

Op de kruising Zoomweg – Heltenbosdijk en op de kruising Herenvenneweg – Diesterbaan wordt een zogenaamd kruispuntplateau gerealiseerd. Deze verkeersdrempel verlaagt de snelheid ter plaatse van het kruispunt naar 60 km/uur.

Werkzaamheden

Onze aannemer gaat vanaf 30 augustus aan de slag om deze maatregelen te realiseren. Omdat het om verschillende locaties en werkzaamheden gaat, worden omwonenden rechtstreeks geïnformeerd door de aannemer op het moment dat de werkzaamheden starten. Dan wordt ook de precieze planning en eventuele omleidingsroutes vermeld.