Nieuwe inrichting Rietstraat op Laar moet sluipverkeer gaan ontmoedigen

Van 4 oktober tot en met 3 december wordt er gewerkt aan de Rietstraat. Tijdens de werkzaamheden is de Rietstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De Rietstraat wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren en sluipverkeer te ontmoedigen. De plannen voor de herinrichting zijn samen met de buurt gemaakt.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, dorpsraad en de wijkraad zijn we tot een zo optimaal mogelijke inrichting gekomen. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid in het dorp en zorgen we ervoor dat kinderenveilig naar school kunnen gaan, zowel te voet als met de fiets.”

Sluipverkeer

De Rietstraat heeft al lange tijd te maken met sluipverkeer. Uit metingen van de gemeente Weert blijkt dat de gemiddelde snelheid ver boven de toegestane snelheid van 30 km per uur ligt. De gemeenteraad heeft daarom krediet beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren en gebruik van de Rietstraat en Laarderweg door sluipverkeer te ontmoedigen. De werkzaamheden aan de Laarderweg zijn meegenomen bij de realisatie van Laarveld fase 3.

Verkeersveilige inrichting

In de nieuwe inrichting van de Rietstraat worden verkeersremmende maatregelen, trottoirs en groenvakken aangebracht. Ook wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma’s D. van der Steen en Kessels Wegenbouw en Bestratingen.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden vinden plaats van 4 oktober tot en met 3 december. Tijdens de werkzaamheden wordt de Rietstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding via de Eindhovenseweg/Ringbaan Noord. Direct aanwonenden en lokaal bestemmingsverkeer hebben wel doorgang. Bewoners van Laarveld kunnen de wijk verlaten via de Hushoverweg.