Opbrengst Rotary–Gotcha Filmavond voor SUN Weert

Vanavond vond alweer voor de tiende keer de Rotary-Gotcha Filmavond voor het goede doel plaats, in samenwerking met Gotcha! Cinema, dit keer met een heuse Weerter filmpremière. Voorafgaand aan de nieuwe James Bond-film No time to die werd de opbrengst van de filmavond in de vorm van een cheque overhandigd aan Ger Verstegen, voorzitter van de Stichting Urgente Noden (SUN) in Weert, met een bedrag van € 1.525 als opbrengst van de filmavond. Ook de opbrengst van de jaarlijkse wijnactie van Rotary Weert werd geschonken aan SUN wat nog eens een bedrag van € 1.700 voor het goede doel opleverde.

Stichting Urgente Noden Weert is een lokale stichting die mensen in acute financiële nood steunt. Zij zijn onafhankelijk en werken in nauwe samenwerking met professionele hulpverleners en de gemeente Weert. SUN Weert heeft geen eigen middelen en kan het werk alleen doen met steun van donateurs. Voorzitter Verstegen is dan ook blij met de cheques: “Wij zijn dankbaar voor deze mooie bijdrage ten behoeve van onze stichting. Hiermee kunnen we weer veel Weerter mensen helpen die een extra noodzakelijk financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

De organisatie van deze avond was in handen van Rotary Weert in samenwerking met Gotcha! Cinema. Rotary Weert is onderdeel van een wereldwijd netwerk van vrijwilligers dat onder meer een goede onderlinge verstandhouding en vrede nastreeft door een wereldomvattende kameraadschap van mensen. Meer informatie over het goede doel kunt u vinden op www.sunweert.nl over Rotary Weert op www.rotary.nl/weert.