Stadsgilde inspecteert kanonnen en zet daarmee eeuwenoude traditie voort

Het Gilde van de Weerter Stadsschutte Sinte Catharina 1480 is een eeuwenoud schuttersgilde. De oudste gegevens over Sint Catharina zijn terug le vinden in archiefstukken van de gemeente Weert uit 1480.

Verleden

Het Gilde is voortgevloeid uit de Broederschap St. Catharina, dat in 1480 met toestemming van de in Weert woonachtige Graaf Jacob van Horne, Heer van Weert wapens mocht gaan dragen om de stad te kunnen “beschutten”. De Stad Weert kende in de 15e eeuw drie Schuttersgilden te weten het Sint Jorisgilde, het St. Hubertusgilde en het Sint Catharinagilde. De twee eerstgenoemde gilden hielden begin 20e eeuw op te bestaan.

Het Sint Catharinagilde bleef bestaan. Zij zette de tradities van de twee eerstgenoemde gilden voort. In 1949 ging het Stadsgilde in ruste. Het werd echter niet opgeheven. In 1987 is het uit haar slaap herrezen en sindsdien zeer actief in historische, kerkelijke en schuttersaangelegenheden.

Oorsprong van inspectie

Het was de taak van de Gilden om de stads en haar inwoners te “beschutten” oftewel beschermen. Daarbij hoorde ook het controleren, inspecteren van de ingangen van de stad vaar de poorten waren. Zo’n inspectie werd tegen betaling van een vat bier in opdracht van de “Burgemeester en de Schepenen” uitgevoerd. Er werd daarvan ook officieel verslag uitgebracht.

In de loop der jaren is bij iedere “poort” een kanon geplaatst. Het Stadsgilde heeft de ‘Inspectie van de vestingwerken’ als traditie opgepakt.

Vandaag werd deze traditie voortgezet. De kanonnen op de Singels en het Bassin werden door het stadsgilde inspecteert en schoon gemaakt.

Bekijk een video via: https://youtu.be/fSpWXlR8xTM