Staking vanwege hoge werkdruk bij kinderopvang

Bij 660 kinderopvanglocaties verspreid over het land, wordt dinsdag 14 september gestaakt. In Weert vindt een kleine stakingsbijeenkomst plaats.

Naar verwachting leggen minimaal 4.000 medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en de voorschoolse & vroegtijdige educatie die dag het werk neer om naar Den Haag te gaan. Ze komen bijeen op het Malieveld omdat ze boos zijn op de werkgeverskoepels BK en BMK die met CNV een cao gesloten hebben, waarin geen goede afspraken staan om op korte termijn de hoge werkdruk aan te pakken.

Naast de demonstratie in Den Haag komen ongeveer 300 stakers in Assen bijeen en 150 stakers in Weert die via een videoverbinding in contact staan met het Malieveld. Het aantal stakers kan nog toenemen, omdat zij zich ter plekke registreren.

Op 1 juli trapten ruim 500 medewerkers uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland af met de eerste regionale staking. Op 8 juli volgde de eerste landelijke stakingsdag in Nieuwegein waar 3.000 medewerkers op af kwamen. ‘En het aantal boze medewerkers groeit nog steeds’, zegt Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang: ‘De BK en BMK blijven ondanks de duidelijke signalen van de medewerkers naar Den Haag wijzen voor een oplossing. Vorige week hebben alle betrokken partijen een overleg gevoerd op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is vooralsnog alleen over een proces gesproken. Het is goed dat SZW hiermee aan de slag gaat, maar we starten wéér met een nieuw onderzoek naar de werkdruk, wat enorm veel tijd gaat kosten. De werkgevers kunnen er naast dat traject ook nu al voor kiezen om in de cao afspraken voor verlaging van de werkdruk op de korte termijn vast te leggen. Als er nu niet snel verbeteringen op werkdruk komen, is de sector leeggelopen voordat SZW met een nieuw voorstel komt.’

Werkdruk voornaamste reden om sector te verlaten

Werkdruk is veruit de belangrijkste reden om de sector te verlaten, zo blijkt uit een recente peiling van FNV onder ruim 12.000 zorg- en welzijnsmedewerkers. Voor gemiddeld 50 procent van hen is werkdruk de belangrijkste reden om ander werk te willen zoeken. En van alle branches is dat percentage in de kinderopvang het hoogst; maar liefst 69% gaf aan vanwege de werkdruk een baan buiten de sector te overwegen. In datzelfde onderzoek gaf 71% van de respondenten aan dat de administratie binnen hun organisatie de afgelopen anderhalf jaar is toegenomen. Eén van de redenen waarom de werkdruk zo hoog is geworden.

Daarnaast speelt het tekort aan collega’s een grote rol. Bijna de helft van de medewerkers kan geen verlofuren opnemen doordat er te weinig collega’s zijn en ze hierdoor niet voldoende tot rust kunnen komen.