GEA eerste bedrijf dat subsidie voor afkoppelen regenwater gebruikt

GEA is het eerste bedrijf in Weert dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater. Wethouder Van den Heuvel bracht donderdag een werkbezoek aan het bedrijf dat leverancier is voor de voedselverwerkende industrie.

Op het terrein van het bedrijf is een wadi aangelegd. Ook heeft het bedrijf snel werk gemaakt van het afkoppelen van het hemelwater. De aanleiding was een hoosbui die in juli 2013 over Weert trok. Door de hevige regenval stroomde het regenwater naar binnen. Daarna werd er meteen actie ondernomen. Er werd een dompelpomp geinstalleerd voor het waterafvoer naar buiten. Daarna werd het dak opnieuw bekleed en bij de uitbouw van het pand werd meteen geregeld dat het hemelwater niet meer via rioleringspijpen werd afgevoerd.

In juli 2020 stemde de gemeenteraad in met de subsidieregeling voor bedrijven om de afvoer van het hemelwater af te koppelen. GEA maakte gebruik van deze regeling en vergrootte de wadi. Verder werden afvoerleidingen voor infiltratie aangelegd en werd er een groot rooster geplaatst waardoor het hemelwater in grote hoeveelheden van het dak kan worden gezogen.

Tijdens de uitvoering van het project kwam de corona-crisis. Het afkoppel-project liep daardoor wat vertraging op. In mei werd het project opnieuw opgestart en sinds juli 2021 is het afkoppelproject opgeleverd.

Het hemelwater komt nu niet meer via het dak in het riool terecht, maar in de natuur. Via de wadi gaat het hemelwater de grond in en dat is goed voor de grondwaterspiegel. Ze zijn een voorbeeld voor andere bedrijven.

GEA heeft 20% van de kosten gesubsidieerd gekregen door de gemeente Weert.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst