Karin Duijsters bij verkiezingen 2022 kandidaat voor DUS Weert

Karin Duijsters heeft de keuze gemaakt om vanaf de komende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022, deel uit te gaan maken van de fractie DUS Weert.

Zij wil haar politieke carrière voorzetten en zich kandidaat stellen op de kieslijst van DUS Weert. “Een voor de hand liggende keuze aangezien het karakter en de uitgangspunten van DUS Weert in de lijn liggen met de sociaal maatschappelijke betrokkenheid”, aldus Karin.

Karin besloot na haar vertrek bij de SP (Socialistische Partij) eerst verder te gaan met de fractie Goubet/Duijsters en ging daarna zelfstandig verder met de fractie Duijsters samen met haar broer Erik Duijsters en Peter Duisters. Zij wisten een stevige fractie neer te zetten. Fractie Duijsters volgde de politieke lijn waarop Karin in 2018 (als SP-kandidaat) in de gemeenteraad is gekomen. Het aansluiten bij een andere politieke partij is gedurende de raadsperiode 2018-2022 voor haar geen optie geweest. Immers de kiezers kozen haar voor een bepaalde politieke kleur.

Geen vervolg Fractie Duijsters

Door het plotselinge overlijden van Erik Duijsters in 2020 en het feit dat Peter Duisters heeft aangegeven zich voor komende raadsperiode niet meer verkiesbaar te stellen, is een toekomstige fractie Duijsters niet meer haalbaar.

Karin hierover: “In 2020 was het in eerste instantie de bedoeling om een nieuwe politieke partij op te richten. Echter door het plotselinge overlijden van mijn broer Erik, in mei 2020, had ik hiervoor niet meer de kracht en energie. Erik, met zijn jarenlange kennis en ervaring op bestuursrechtelijk gebied, zou namelijk een essentiële rol gaan vervullen in deze nieuwe partij. Ik mis hem enorm. Peter Duisters vindt het fijn om zich te hebben kunnen inzetten voor Weert maar kan vanwege zijn gezin en werk niet het commitment geven dat nodig is om zich de komende raadsperiode verkiesbaar te stellen. Een begrijpelijke en te respecteren keuze. Ik wil Peter op voorhand bedanken voor zijn ondersteuning, enthousiasme en inzet”

Betrokkenheid met Weert

Karin wil haar bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij de gemeenteraad van Weert ook na de verkiezingen in maart 2022 een vervolg geven. Na een oriënterende periode heeft zij nu de weloverwogen keuze gemaakt voor een toekomst bij DUS Weert. “Bij DUS Weert vind ik de meeste aansluiting op het gebied van sociale betrokkenheid, de inhoudelijke dossierkennis, de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee de fractieleden zich
inzetten. Dat ligt in de lijn met mijn overtuigingen en past bij mijn manier om het raadswerk vorm te geven”, aldus Karin.

Zoals gesteld blijft Fractie Duijsters tot het einde van deze raadsperiode (maart 2022) de lijn van het verkiezingsprogramma van de SP volgen om op die manier het geluid te laten horen van de partij waarvoor zij in eerste instantie in de gemeenteraad is gekozen.