PvdA Weert wil proef samenwonen voor mensen in de bijstand

Wanneer mensen elkaar vinden en hun leven verder willen delen door samen te gaan wonen wordt dit door de meeste mesen als een positieve ontwikkeling gezien. Dat mensen eerst willen uittesten of dit ook gaat lukken snappen ze ook en ze begrijpen dat ze niet meteen hun eigen woning al opgeven maar eerst gebruik maken van een proefperiode om te bezien of het ook echt een gelukkige match zal zijn.

Niet vanzelfsprekend

Voor mensen in de bijstand is dat echter niet van vanzelfsprekend, zo stelt de PvdA in een brief aan het college van B&W in Weert. Wanneer er alleen al het vermoeden bestaat van een mogelijk samenwonen vindt vaak al een korting op de bijstand plaats. Hierdoor wordt het volgens de PvdA wel heel moeilijk om te werken aan een relatie. En dat terwijl juist het vinden van een nieuwe partner kan bijdragen aan het welzijn en algemeen functioneren van mensen.

Proef in Tilburg

Onlangs maakte de gemeente Tilburg bekent een proef te starten (van een jaar) waarbij iemand met een bijstanduitkering een half jaar mag samenwonen zonder dat op de uitkering wordt gekort. Dat half jaar is vaak een goede periode om te kunnen testen of samenwonen wel iets is (bijvoorbeeld in het geval van een opbloeiende relatie). Tilburg is vooralsnog de eerste gemeente in Nederland waar zo een proef zal worden uitgevoerd.

Je kan natuurlijk afwachten wat de resultaten zijn maar de PvdA Weert wil nu al het voorbeeld van Tilburg volgen. Daarnaast kan het ook positieve effecten hebben op de samenleving. Mensen worden minder afhankelijk en er wanneer men besluit duurzaam samen te gaan wonen komt ook weer een woning vrij.

De PvdA Weert zou daarom in ieder geval voorstander zijn om meteen het voorbeeld van Tilburg te volgen. Daarom hebben ze het college van B&W een brief gestuurd (zie onderstaande link). Ze vragen het college o.a. wat het huidige beleid is in Weert en of men het voorbeeld van Tilburg wil volgen.

Binnenkort zal het college van B&W antwoord geven op de vragen van de PvdA.

Lees de brief van de PvdA Weert: https://iwdg.nl/3nTsUD9 (PDF)