PvdA Weert vraagt aandacht voor verkiezingsproblemen

De Partij van de Arbeid (PvdA) in Weert heeft een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders waarin zij aandacht vraagt voor problemen rondom de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en de recente verkiezingen.

Hoewel de opkomst bij de laatste verkiezingen gestegen is, blijft het voor de PvdA een zorgpunt dat het opkomstpercentage op 45,20% blijft hangen. Dit doet volgens hen afbreuk aan de democratie en daarom vraagt de partij om actie.

Bezorging kandidatenlijsten

De PvdA heeft tijdens de verkiezingen signalen ontvangen van burgers die aangeven dat de kandidatenlijsten te laat of soms helemaal niet bezorgd zijn. Hierdoor hebben kiezers onvoldoende tijd gehad om een weloverwogen keuze te maken in het stemhokje. De partij vraagt het gemeentebestuur om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en om maatregelen te treffen voor de volgende verkiezingen.

Stempassen Waterschapsverkiezingen

Daarnaast lijkt het erop dat niet alle stempassen voor de waterschapsverkiezingen zijn bezorgd in Weert. De PvdA vraagt het gemeentebestuur om opheldering en om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

Begeleiding

Een ander probleem waar de PvdA op wijst, is de begeleiding van analfabeten en visueel gehandicapten naar de stembus. De partij vindt dat deze groepen beter begeleid moeten worden, zodat zij ook goed voorbereid de verkiezingen in kunnen gaan.

Actievere campagne

Tot slot pleit de PvdA voor een actievere campagne voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Deze groepen zouden beter geïnformeerd moeten worden over de verkiezingen en hoe zij hun stem kunnen uitbrengen.

De PvdA gaat ervan uit dat het gemeentebestuur deze problemen serieus zal nemen en roept op tot actie om de participatie van alle burgers te verbeteren.

Lees de brief: https://iwdg.nl/3M1DgOM (PDF)