Oplossing voor herstel Boshoverbrug dient eerst getest te worden

In een vorig bericht gaf de gemeente Weert aan dat door een afwijkende situatie op de brug ten opzichte van de bouwtekening schade aan wapeningskabels in de brug is ontstaan. De afgelopen twee weken zijn drie mogelijkheden voor het herstel van de schade onderzocht.

Uit dat onderzoek is één oplossing naar voren gekomen waarmee de schade het best kan worden hersteld. De komende weken wordt deze oplossing getest om te kijken of aan alle eisen wordt voldaan en of deze voldoende sterk is om alle krachten op te vangen. Naar verwachting nemen deze testen twee tot drie weken in beslag.

Materialen bestellen

Als de gekozen oplossing de proeven heeft doorstaan, wordt daarmee de schade op de brug hersteld. Dit kan de aannemer pas uitvoeren nadat de benodigde materialen zijn besteld en verkregen, zo licht gemeente toe.

Maatregelen verkeer

Het verkeer kan op dit moment alleen gebruik maken van het brugdek richting Stramproy. Het brugdek van de rijbaan richting Boshoven is op dit moment niet geschikt om voertuigen over te sturen, omdat de werkzaamheden hier al gestart waren. Het brugdek kan ook niet tijdelijk geschikt gemaakt worden vanwege de ontstane schade. Ze zijn bang dat de schade groter wordt als al het verkeer weer over de brug gaat rijden.

Het is ook niet mogelijk om de rijbaan richting Stramproy tijdelijk voor twee richtingen te gebruiken. Extra verkeer zorgt voor een toename in belasting en trilling en dit kan zorgen voor extra schade aan het andere brugdek waar de schade is ontstaan. Dat willen ze voorkomen.

De rijbaan richting Boshoven blijft daarom gesloten totdat het de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond. Daarna gaat deze rijbaan (tijdelijk) weer open totdat het restant van de oorspronkelijk beoogde werkzaamheden kan worden afgemaakt.