Stevige kritiek door stichting op Ontwerp-Gebiedsvisie Horne Kwartier

11 reacties

Stichting Behoud de Lichtenberg heeft in een brief aan het College van B&W forse kritiek geleverd op het Ontwerp-Gebiedsvisie Horne Kwartier.

De algemene conclusie volgens de stichting is dat in deze Ontwerp-Gebiedsvisie juist de visie op rijksmonument De Lichtenberg ontbreekt. De overtuiging van het bestuur is dan ook dat, wat de Lichtenberg betreft, de Ontwerp-Gebiedsvisie niet de basis kan en mág zijn voor een voortzetting van de samenwerking tussen gemeente en gebiedsontwikkelaar.

Verwaarlozing toegenomen

De Lichtenberg is volgens de stichting bij de huidige eigenaar in verkeerde handen. Volgens de stichting zijn beloften niet nagekomen en is de verwaarlozing alleen maar toegenomen.

Urgentie

Het rijks-monumentale complex de Lichtenberg kan nog van de ondergang gered worden maar urgentie is geboden. Om dat te bereiken moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en de regie in handen nemen, zo vindt de stichting.

Voor de toekomst van De Lichtenberg zijn nieuwe aanvullende functies nodig, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten ‘cultuur, sport en onderwijs’ richtinggevend kunnen zijn.

Een nieuw leven voor de Lichtenberg zal een uniek surplus geven bovenop de bestaande toeristische voorzieningen in de gemeente.

De volledige reactie van de stichting op het concept Ontwerp-Gebiedsvisie is te zien op de website www.behouddelichtenberg.nl

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je onze nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
11 reacties