Eerste editie netwerkavond ‘Hartsave Weert’ succes

Dinsdag 17 mei organiseerde AED Solutions voor de eerste keer ‘Hartsave Weert’. Een netwerkavond voor alle Hartsave Stichtingen uit de regio Weert die een belangrijke bijdrage leveren aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

Tijdens deze avond kwamen stichtingen met elkaar in contact om elkaar te inspireren en kennis te delen. Opvallend waren de zorgen rondom het bestaansrecht van bepaalde stichtingen om het zorgvuldig opgebouwde netwerk in stand te houden. Zo is onder andere Stichting Hartsave Moesel al tijden op zoek naar nieuwe bestuursleden om dit project draaiende te houden.

Het netwerk staat, met voldoende AED’s in gebruik. Maar om deze ook de komende 10 jaar operationeel te houden met onderhoud en verbruiksmaterialen is, door het ontbreken van de broodnodige gelden en steun van vrijwilligerswerk, een grote uitdaging.

Wekelijks krijgen in Nederland 300 personen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het is van cruciaal belang dat er in wijken en steden AED’s beschikbaar zijn en beheerd en onderhouden worden om levens te kunnen redden. Zonder ondersteuning van vrijwilligers en steun van gemeenten, hebben Hartsave stichtingen het zwaar en kunnen zij geen hartveilige omgeving blijven garanderen.

Het voorstel om met elkaar in contact te blijven om gezamenlijk zaken op te pakken en samen te kijken naar het werven van nieuwe gelden (in de vorm van subsidies en/of sponsoring) werd unaniem toegejuicht.