Wethouderskandidaten CDA, JAN en de Nederweerter VVD bekend

Algemeen Nederweert Politiek Regio Reageer 6 min. leestijd
Kandidaat wethouders van Nederweert

Nederweert – De kandidaat-wethouders voor de bestuursperiode 2022-2026 zijn bekend. Robert ten Kate (CDA), Carla Dieteren (JAN) en Jorik Franssen (de Nederweerter VVD) worden door de drie partijen voorgedragen als wethouder in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nederweert.

Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 17 mei worden de kandidaat wethouders voorgedragen voor benoeming. In deze openbare vergadering wordt tevens het coalitieakkoord ‘Goed voor elkaar’ aangeboden aan de gemeenteraad.

Robert ten Kate (CDA)

Robert ten Kate groeide voor een groot deel van zijn jeugd op in het buitengebied van Nederweert. Halverwege zijn opleiding communicatie verhuisde hij naar Eindhoven om via verschillende omzwervingen in september 2021 weer terug te keren naar Nederweert. Na het afronden van zijn studie in 2015 heeft Ten Kate brede ervaring opgedaan als adviseur in het bedrijfsleven, de agrarische vakmedia en de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie LTO in Den Haag.

Bovendien was hij van 2017 tot 2020 bestuurder en vicevoorzitter van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, de vereniging voor jonge boeren in Brabant. In 2019 werd hij met speciale vermelding verkozen tot lid van de Food100, een groep van 100 getalenteerde professionals die zich inzetten voor het verbeteren van het Nederlandse voedselsysteem.

Carla Dieteren (JAN)

Carla Dieteren is geen onbekende in de Nederweerter politiek. Van 2002 tot en met september 2015 was zij raadslid en fractievoorzitter van het JAN. Daarna was Dieteren bestuursvoorzitter van deze partij. In 2018 begeleidde zij als informateur de vorming van de coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.

Dieteren werkte vele jaren als manager bij de Provincie Limburg voor onder meer het sociale domein. In mei 2020 trad zij als wethouder toe tot het college van B&W van de gemeente Nederweert met het sociale domein en financiën in haar portefeuille.

Jorik Franssen (de Nederweerter VVD)

Jorik Franssen is opgegroeid in Nederweert. Hij heeft rechten en bestuurskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2020 werkt hij als strategisch adviseur voor het college van B&W van een Brabantse gemeente. Daarvoor was hij actief bij de Rechtbank Limburg.

Franssen is maatschappelijk betrokken. Hij is al verschillende jaren politiek actief, waarvan vanaf 2018 als fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor de Nederweerter VVD. Verder is hij sinds 2018 vrijwilliger voor mensen met dementie via de Alzheimer stichting Midden Limburg en sinds 2015 Ledenraadslid bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck.

Eervol

De drie wethouderskandidaten vinden het eervol dat zij door hun partij worden voorgedragen om als gemeentebestuurder voor Nederweert aan het werk te gaan. Dieteren: “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke partners. Samen maken we Nederweert elke dag nog een beetje mooier. Graag blijf ik me dan ook de komende jaren inzetten voor Nederweert.” Franssen is er klaar voor: “In gesprek zijn met inwoners en ondernemers geeft energie. Samen behouden we wat goed gaat en pakken we aan wat beter moet. Betrokken, verbindend en duidelijk – dat kunnen dorpsgenoten van mij verwachten.” Ten Kate wil de komende periode bijdragen aan een gemeente en gemeenschap die goed is voor elkaar, nu en in de toekomst. “Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties wil ik een eigentijdse invulling geven aan het sterke karakter van onze gemeente: Een unieke plattelandsgemeente met een ondernemend buitengebied en mooie natuur.

Extra raadsvergadering dinsdag 17 mei

De drie kandidaten worden voorgedragen voor benoeming tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 mei, om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert. Tijdens deze extra raadsvergadering wordt tevens het coalitieakkoord aangeboden aan de gemeenteraad.

Coalitieakkoord

De titel van het akkoord is ‘Goed voor elkaar’. Volgens de beoogde wethouders is dat een titel met betekenis. “We doen wat goed is voor elkaar en geloven in de kracht van de gemeenschap. Het individu komt het best tot zijn recht als die iets kan betekenen voor een ander. We zijn goed voor elkaar en hebben oog voor onze medemens. Onze inwoners kunnen rekenen op een mensgerichte overheid die handelt vanuit vertrouwen, maar die ook duidelijk en eerlijk is. Een
overheid die heldere kaders schetst, maar ook maatwerk mogelijk maakt als dat beter is. We hebben onze zaken goed voor elkaar en zorgen dat de basis op orde blijft. Nederweert staat er financieel goed voor. Dat willen we zo houden. We zorgen voor goed evenwicht tussen mensen, middelen en organisatie, om te doen wat nodig is voor onze gemeente.”

De nieuwe coalitie heeft bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en alle partijen in de gemeenteraad.

Kijk mee

Je bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. Je kan de raadsvergadering ook volgen via de livestream op de gemeentelijke website of via Nederweert24.

Het coalitieakkoord wordt na ondertekening op donderdag 12 mei gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast komen gedrukte versies van het coalitieakkoord beschikbaar in het gemeentehuis, gemeenschapshuizen en bibliotheek.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie