Brug 14 in Nederweert tijdelijk dicht vanwege onderhoud

Foto: Rijkswaterstaat-Studio Retouched

Nederweert – In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 11 tot en met 22 juli onderhoudswerkzaamheden aan Brug 14 over de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert. De brug is gedurende de hele werkperiode afgesloten voor het wegverkeer.

De werkzaamheden zijn nodig als gevolg van slijtage door gebruik. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de asfaltconstructie, vervangen van de voegovergangen en betonherstel.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud Vaarwegen

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.