Gefrustreerde initiatiefnemer sluit dossier behoud concertzaal

Na zich meer dan vijf jaar sterk gemaakt te hebben voor de instandhouding van de concertzaal in de Beekstraat heeft Louk Reintjens besloten hiermee te stoppen.

Aanvankelijk leek zijn missie te slagen door de positieve instelling van de gemeenteraad, de brede ondersteuning van de gemeenschap en de latere eigenaar de firma Hebru Vastgoed CV uit Roermond. Een intentieovereenkomst werd getekend tussen Reintjens en Hebru Vastgoed CV waarna de koop van ruimtes in het Muntcomplex met behoud van de concertzaal aan Hebru werd gegund.

Investeringen

Op verzoek van Hebru maakte Reintjens een investeringsplan met exploitatiebegroting voor de concertzaal. Het geheel zou ondergebracht worden in Stichting De Jeugd heeft de Toekomst waarvan Reintjens voorzitter is. De benodigde investeringen wilde Reintjens voor zijn rekening nemen op voorwaarde dat er een overeenkomst gesloten werd voor een exploitatieperiode van minimaal 10-15 jaar, zo meldt hij in een persbericht.

Communicatie

Vervolgens hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met als enige voorstel van Hebru dat men het een jaar wilde proberen. Enerzijds geen basis voor Reintjens om te investeren, anderzijds qua exploitatie nauwelijks uitvoerbaar. “Voor het overige was de communicatie erg eenzijdig met duidelijke plannen van Reintjens en erg wazige reacties van de heren van Hebru”, licht de Reintjes toe.

In februari 2022 gaf Reintjens aan dat hij uiterlijk eind maart uitsluitsel wilde hebben over zijn plannen. Hierop volgde op verzoek van Hebru 25 maart een goed gesprek waarin ze wat mogelijkheden aandroegen die voor Reintjens zeker acceptabel waren. Nog niet erg concreet maar er leken mogelijkheden te liggen. Hebru vroeg nog om een maand geduld om hun plannen concreet te kunnen maken.

“Vervolgens taal nog teken van de heren”, aldus de initiatiefnemer. Reintjens nam maar weer het initiatief om 8 juni een mailtje te sturen met de vraag of er nog positieve ontwikkelingen te melden waren. “Helaas geen reactie wat uiteindelijk voor voor mij aanleiding is dit dossier te sluiten en zijn tijd en energie aan andere mooie projecten te besteden.”, aldus Reintjes.