Mini-symposium ‘Over de grens’ druk bezocht

Lozen – Geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh Weert organiseerde afgelopen dondermiddag samen met naburige heemkundeverenigingen het mini-symposium “Over de grens.”  Grenzen in het Land van Weert en de Limburgse en Brabantse Kempen.

Het gemeenschapshuis de Leemskuil in Lozen-Bocholt was tijdens de tropische middag gevuld met 170 toehoorders. Na de opening door schepen Lieve Theuwissen van Bocholt legde professor Arnoud-Jan Bijsterveld uit hoe middeleeuwers rechten en bezit afbakenden.

Wim Cuppens uit Bocholt vertelde over de bloederige confrontaties tussen de bewoners van Bocholt-Weert-Budel over de grenszones tijdens de 15de eeuw en in de Hollandse periode (1815-1830)

Drs. Jac Biemans liet zien dat tussen 1648-1795 huidige grens Weert-Cranendonck ook een religieuze grens was. Thieu Wieërs ging hoe men de grens bepaald heeft tussen België en Nederland. Vooral de vraag tot welk koninkrijk Neeritter ging behoren vergde een discussie van 4 jaar.

Schepen Lieve Theuwissen sloot de middag af met de constatering dat zowel cultuurhistorisch als op gemeentelijk niveau de contacten tussen de buurgemeenten zeer goed zijn, dit in tegenstelling tot het verleden.