Meer nieuwe ondernemers in de Weerter binnenstad dankzij Streetwise

In juni openden de deuren van Gebakswinkel Bloem in de Beekstraat.

Na een geslaagd 2020 en 2021 blijkt Streetwise ook in 2022 zeer succesvol in het begeleiden van ondernemers naar de binnenstad van Weert. Maar liefst zes ondernemers vestigden zich in de eerste helft van 2022 in het centrum van Weert en twee ondernemers verwachten hun deuren later dit jaar nog te openen.

Stichting Streetwise

Streetwise is in 2020 gestart met de aanpak van de leegstand in de Weerter binnenstad en heeft ondanks de coronacrisis al vele activiteiten kunnen ontplooien. Zo heeft de organisatie het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeterd door met alle relevante stakeholders nauw contact te onderhouden. Ook is er in samenwerking met BIZ-V een stimuleringsregeling opgezet die potentiële ondernemers een duwtje in de juiste richting kan geven.

Stijgende lijn

Deze samenwerking leverde in 2020 52 begeleidingstrajecten op, waarvan er zeven hebben geleid tot vestiging. 31 trajecten zijn afgevallen en 14 trajecten liepen door in 2021.

In 2021 vonden er 36 begeleidingstrajecten plaats, waarvan er 18 zijn afgevallen en 14 tot succesvolle vestiging hebben geleid. Vier trajecten liepen door in 2022.

In 2022 is de samenwerking tussen Streetwise en diverse betrokken partijen op diverse manieren geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat er in de eerste helft van 2022 al 19 begeleidingstrajecten hebben plaatsgevonden, waarvan er zes hebben geleid tot succesvolle vestiging, vijf nog in volle gang zijn en twee hun deuren in oktober en november van dit jaar hun deuren openen:

  • Gebakswinkel Bloem (Beekstraat 44)
  • Selected by LIS (Hoogstraat 9)
  • Cramers van Asten (Langstraat 37)
  • Fietsservice Weert (Stationsstraat 7)
  • Hoôk 20 (Nieuwe Markt 20e)
  • Fish to Go (Langstraat 4)
  • MGear (Maasstraat 18) – officiële opening volgt nog
  • Hairstudio Twins (Langstraat 22a) – officiële opening volgt nog

Opvallend aan deze cijfers is dat het percentage ‘afgevallen trajecten’ ieder jaar daalt: in 2020 was dit nog 60%, in 2021 50% en in 2022 tot nu toe 32%. Slechts 4 ondernemers zijn gedurende deze jaren gestopt, wegens een mix van bedrijfsmatige en persoonlijke redenen.

Succesvolle stimuleringsregeling

Ook de in samenwerking met BIZ-V opgezette stimuleringsregeling blijkt een succes: sinds de start in 2020 is er in totaal € 81.000 uitgekeerd aan 26 verschillende ondernemers. Momenteel zit er nog € 30.000 in de kas voor de stimuleringsregeling.

Gemeente Weert concludeert dat “de juiste, specifieke ‘doelgroep’ van jonge, nieuwe ondernemers Streetwise steeds beter weet te vinden. Er is een mooie basis gelegd die een vruchtbare bodem vormt voor nieuw ondernemerschap in de Weerter binnenstad.”

Toekomst van de Weerter binnenstad

Tevens zien zij dat er “vertrouwen is opgebouwd bij de diverse betrokken partijen in de binnenstad, hetgeen blijkt uit het aantal doorverwijzingen naar Streetwise. Een zevental kansrijke begeleidingstrajecten zit nog in de pijplijn en er komt daarnaast telkens nieuwe aanwas van potentiële ondernemers binnen.”

De ondernemingen die in de afgelopen jaren via Streetwise zijn gevestigd in de binnenstad van Weert worden samengebracht binnen Streetwise NXT, een gezamenlijk project met Provincie Limburg. Op deze solide basis wordt de komende jaren voortgebouwd om samen te werken aan een “toekomstbestendige, ondernemende en aantrekkelijke Weerter binnenstad.”

Update: Fish to Go en Hairstudio Twins betreft verplaatsingen van reeds bestaande zaken.