Gemeente en Wonen Limburg werken samen aan wijkontwikkeling

De wijken Keent en Moesel staan beide aan de vooravond van een grote gebiedsontwikkeling. In dat kader hebben bestuurder Ger Peeters namens Wonen Limburg en wethouder Wendy van Eijk (Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting) namens het college van B&W een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen Wonen Limburg en de gemeente Weert.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat de Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel centraal. In de komende jaren worden beide wijken stevig vernieuwd. Daarbij is het belangrijk dat de beide wijken hun eigen identiteit behouden met passende woningen en voorzieningen.

Dat wil zeggen dat er diverse type woningen komen zodat inwoners gedurende alle fasen van hun leven in dezelfde wijk kunnen blijven wonen en dat de voorzieningen in de wijk daarop aansluiten. Ook moeten de wijken klimaatbestendig worden met voldoende ruimte voor groen, biodiversiteit en onder andere de infiltratie van hemelwater in de openbare ruimte.

Aandacht voor verblijfsplekken en een prettige leefomgeving

Wethouder van Eijk: ‘Toevallige ontmoetingen in de openbare ruimte zijn belangrijk voor de inwoners, daarom krijgen verblijfsplekken in de buitenruimte extra aandacht, onder andere door speelvoorzieningen en voldoende bankjes. Als laatste krijgt de auto een minder dominante positie in de wijk en wordt er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals de deelauto’.

Nadat de gemeenteraad op 5 oktober jl. de samenwerkingsovereenkomst heeft besproken was het op 3 november jl. zo ver dat er daadwerkelijk door alle partijen getekend kon worden. ‘Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst staan alle seinen op groen en gaan we de volgende fase van de wijkontwikkeling Keent en Moesel in. We staan in de startblokken om concreet aan de slag te gaan met het realiseren van de eerste projecten. Een integrale gebiedsaanpak waarin we samen met de gemeente én de bewoners werken aan een prettige leefomgeving met passend woonaanbod’, aldus Ger Peeters, bestuurder van corporatie Wonen Limburg.

Gouverneur bezoekt de wijken

De ondertekening werd gedaan in het bijzijn van gouverneur Emile Roemer. Zijn bezoek maakte onderdeel uit van een kennismakingsronde langs alle Limburgse gemeenten. Roemer heeft samen met gemeenteraadsleden, bestuurders en een afvaardiging namens Wonen Limburg een bezoek gebracht aan beide wijken en zich laten informeren over de plannen die er liggen.