Gemeente Weert ontvangt 2,2 miljoen vanuit het Rijk voor aanpak verkeersveiligheid in Keent-Moesel

Algemeen Weert 7 reacties 3 min. leestijd
Foto: knelpunt Ringbaan-Zuid / Johan Willem Frisolaan

Maandag 14 november heeft de gemeente Weert € 2.235.000,- ontvangen van de Rijksoverheid. Dit geld is beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling die tot en met 2030 in de wijk Keent-Moesel moet gaan plaatsvinden. Het geld is specifiek bedoeld om de verkeersveiligheid in de wijken te verbeteren en voor het realiseren van een betere oversteek van de Ringbaan-Zuid ter hoogte van de Johan Willem Frisolaan. De financiële middelen dienen er toe om met mobiliteitsmaatregelen de woningbouw te versnellen.

Veiligheid van fietsers en voetgangers

Wethouder Wendy van Eijk (onder andere Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening): ‘Een tijdje geleden hebben we als gemeente Weert de mogelijkheid gehad om de Rijksoverheid te informeren over de plannen die we als gemeente samen met Wonen Limburg hebben met de wijken Keent en Moesel. Dit betreft, op hoofdlijnen, de plannen die er liggen rondom de ontwikkeling van woningen, groen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.’

Wethouder Lizbeth Steinbach (onder andere Mobiliteit) vult verder aan: ‘Daarbij hebben we specifiek aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in deze wijken en de onveilige fietsoversteek over de Ringbaan-Zuid bij de Johan Willem Frisolaan. Op maandag 14 november ontvingen we het nieuws dat dit project door de Rijksoverheid wordt beloond met een financiële bijdrage van € 2.235.000,-. Dat is prachtig nieuws. Uiteraard kunnen we met dit bedrag niet alles realiseren, maar het is een zeer welkome aanvulling. Nu is het tijd om de plannen uit te werken, die voor te leggen aan de gemeenteraad en daarna concreet te maken.’

Prettige woonomgeving

‘Een fijn thuis bieden gaat verder dan de stenen van het huis. Het gaat zeker ook over een schone en veilige woonomgeving. Waar kinderen buiten kunnen spelen. En waar de omgeving wandel- en fietsvriendelijk is ingericht om zo de toevallige ontmoeting mogelijk te maken. Een mooie bijdrage van het Rijk, die daarmee de plannen vanuit de integrale gebiedsontwikkeling ook financieel ondersteunt.’, aldus Ger Peeters, bestuurder van corporatie Wonen Limburg.  

Bijdrage Rijksoverheid

De Rijksoverheid stelt een zogenoemde ‘versneller’ beschikbaar om gemeenten een figuurlijk steuntje in de rug te geven in de vorm van een financiële bijdrage, zodat zij grootschalige projecten sneller kunnen realiseren. De gemeente Weert heeft de Gebiedsvisie Keent & Moesel aangedragen als project. In de wijken Keent en Moesel zijn 650 portieketage woningen, waarvan de meeste in de sociale huur, die in de komende jaren technische en verduurzamingsmaatregelen behoeven. Daarnaast zijn er in de openbare ruimte zowel boven- als ondergronds een aantal ingrepen gepland. Andere aandachtspunten zijn leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en een duurzame bewonersmix. Een van de onderdelen daarvan betreft de verkeersveiligheid in de wijken en het realiseren van een veilige oversteek over de Ringbaan-Zuid bij de Johan Willem Frisolaan voor fietsers en voetgangers.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
7 reacties