Werkzaamheden middengeleider Ringbaan-Oost

Op dinsdag 15 november is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de middengeleider van de Ringbaan-Oost ter hoogte van het viaduct van de Graafschap Hornelaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verlagen van de bermen van de Ringbaan-Oost bij de toe-en afritten.

De werkzaamheden duren nog tot met vrijdag 18 november. De rijbaan langs de middengeleider wordt afgesloten. De naastliggende rijbaan is open voor het doorgaande verkeer. De toe- en afritten worden beurtelings afgesloten.

Er is een omleiding ingesteld. De Ringbaan-Oost blijft te allen tijde beschikbaar voor het gemotoriseerd verkeer.