Omgevingsvergunning voor nieuwbouw SJG is verstrekt

Sloopwerkzaamheden SJG in oktober 2022

Voor het St. Jans Gasthuis in Weert is een volgende stap voor de realisatie van de nieuwbouw gezet. Het college van Burgemeester en wethouders van Weert heeft namelijk onlangs bekend gemaakt dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis fase 1. “En daar zijn we natuurlijk erg blij mee”, aldus het SJG vandaag.

De bouwplannen zijn door de gemeente getoetst aan alle geldende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Ook de brandweer is intensief betrokken bij de beoordeling van de plannen. Daarnaast heeft het ziekenhuis een aanvullende stikstofberekening aangeleverd voor de bouwperiode van fase 1. Daarmee voldoet SJG Weert aan alle overheidseisen voor wat betreft de nieuwbouw.

De gemeente Weert zal in de toekomst nauw betrokken blijven bij de voltooiing van de plannen en het toezicht op de bouw.

Fases

In de eerste fase van het te bouwen ziekenhuis zal een deel van de bestaande campus worden afgebroken en worden vervangen door een nieuw gebouw dat onder meer de kraamzorg, verpleegafdelingen, eerste hulp en een apotheek zal huisvesten. In de tweede fase zal dan het andere gebouw, met daarin onder meer de operatiekamers, polikliniek, kantoren en een restaurant, worden gerealiseerd.

Het voornemen is om begin volgend jaar te starten met de nieuwbouw.